Ready made spoločnosť a virtuálne sídlo pre rýchle podnikanie

Ready made spoločnosti s.r.o. sú také spoločnosti, ktoré boli založené výlučne za účelom ich odpredaja klientom. Sú bez obchodnej histórie záväzkov, pohľadávok a majú splatené základné imanie. Spoločnosti sú už zapísané na Živnostenskom registri, na Obchodnom registri a sú zaregistrované aj na Daňovom úrade.

Tip redakcie: Jednoduchý a rýchly spôsob nákupu Bitcoinu

V prípade že si ready made spoločnosť kúpite, môžete začať s podnikaním v priebehu niekoľkých hodín. Stačí zmena konateľa, ktorá je právoplatná dňom podpisu dokumentov. Kúpou Ready made spoločnosti šetríte čas a vyhnete sa zdĺhavému zakladaniu spoločnosti.

Výhody Ready Made s.r.o.

Začíname podnikať – Informácie, bez ktorých sa nezaobídete

Ready Made spoločnosti umožňujú podnikateľom, aby mohli rýchlo začať podnikať, alebo realizovať svoje zámery pri vstupe do rôznych tendrov. Najväčšou  výhodou takýchto spoločností je istota ich bezdlžnosti. Ak máte záujem o kúpu Ready Made spoločnosti stačí si vybrať zo aktuálneho zoznamu spoločností, ktorý je k dispozícii na stránke spoločnosti Company Consulting s.r.o.

Tip: Ready Made spoločnosť si môžete kúpiť už od 500

Ceny sú konečné a okrem zmeny konateľov a spoločníkov je v nich zahrnutá aj možnosť zmeny názvu a sídla spoločnosti, doplnenie predmetov činnosti. K spoločnosti je možné v prípade záujmu zabezpečiť registráciu platiteľa DPH.

V cene je zahrnuté usporiadanie valného zhromaždenia spoločnosti, kde je možné zmeniť:

  • názov spoločnosti
  • sídlo spoločnosti
  • konateľa a spoločníka spoločnosti
  • doplniť alebo vymazať predmety podnikania

Cena ďalej zahŕňa vypracovanie dokumentov k predaju spoločnosti – prevodu obchodného podielu, vypracovanie celej dokumentácie k zmenám, podanie návrhu na zápis zmien do obchodného registra vrátane kolkových poplatkov, oznámenie zmien v spoločnosti na živnostenskom a daňovom úrade.

Virtuálne sídlo spoločnosti v Bratislave

Doplnkovou službou ktorá sa vám môže zísť je Virtuálne sídlo. Ide o poskytnutie adresy na umiestnenie sídla obchodnej spoločnosti (tzv. officehouse). O tieto služby prejavujú záujem predovšetkým mimo bratislavský majitelia firiem, ktorý majú záujem o vyššiu prestíž firmy so sídlom na lukratívnej adrese v Bratislave.

Tip. Virtuálne sídlo spoločnosti môžete mať už od 9 € mesačne

Súčasťou služby je najmä označenie sídla konkrétnej spoločnosti obchodným menom a prijímanie a úschova písomností zasielaných na adresu sídla Vašej spoločnosti. Virtuálne sídla sú určené hlavne pre obchodné spoločnosti, ktoré si nechcú alebo nemôžu prenajať vlastné administratívne priestory.

Spoločnosť Company Consulting s.r.o. zabezpečuje zriadenie a prevádzkovanie sídla spoločnosti vo vlastných priestoroch.

V Bratislave na Klincovej, Kopčianskej a Michalskej ulici si môžete dokonca prenajať moderné zasadacie miestnosti s občerstvením. Priestory sú kompletne zariadené a vybavené, s pripojením na internet a obsahujú modernú prezentačnú techniku. Prenájom zasadacích priestorov sa poskytuje iba pre spoločnosti, ktoré využívajú virtuálne sídla.

Zdroj: ready-made-sro.sk

Napíšte hľadané slovo / slová a stlačte ENTER