Slovensko

Slovenská republika vznikla ako samostatný suverénny štát 1.1.1993 po rozpade Českej a Slovenskej federatívnej republiky. Nachádza sa vo vnútrozemí Strednej Európy. Je štátom s rozlohou 49 036 km² a
5 464 060 obyvateľmi.

Štátnym zriadením je Slovensko parlamentnou republikou. Je moderným demokratickým štátom, ktorý je členom Európskej Únie a zároveň významným partnerom v dôležitých medzinárodných vzťahoch.

Hlavné mesto Bratislava leží na brehu rieky Dunaj, ktorá strategicky spája susedné štáty prostredníctvom lodnej dopravy. Bratislava je centrom slovenského priemyslu, vedy, kultúry, športu a dopravy.

Slovensko je malebnou krajinou, ktorú lemuje pohorie Malé Karpaty, na severe končiace Vysokými Tatrami. Okrem priemyslu a poľnohospodárstva jeho mestá a dediny dýchajú históriou v podobe historických pamiatok, zámkov, hradov a ich zrúcanín, ktoré spolu s krásnymi scenériami hôr, pastvín a riek sú cieľom mnohých turistov z celého sveta.

Články k téme "Slovensko"

Napíšte hľadané slovo / slová a stlačte ENTER