Montessori metóda rozvinie potenciál vášho dieťaťa čo najskôr

Montessori metóda mnohých fascinuje, iní jej neprikladajú veľký význam a veľa ľudí o nej nič nevie. Pravdou však ostáva, že je natoľko zaujímavá, že sme jej venovali samostatný článok.

Tip redakcie: Knihy detské, dobrodružné aj kuchárske. Literatúra faktu, romantická a klasická tvorba. Všetko na jednom mieste.

Ide o netypickú výučbovú metódu, ktorej matkou je Maria Montessori, Talianka, ktorá namiesto medicínskej kariéry zasvätila svoj život kreatívnemu vzdelávaniu detí. Metóda je stará už vyše sto rokov a hoci je v zahraničných krajinách spoločnosťou uznávaná, v našich končinách je zatiaľ len v plienkach.

Mária Montessori pozorovala deti a ich spontánne prejavy naprieč kultúrami a vekovými hranicami. Zistila, že vnímanie dieťaťa je v rozpore s tradičným chápaním jeho postavenia a daností. Dnes sa aj mnohí psychológovia zhodnú, že detstvo je najdôležitejším obdobím života, nakoľko nás predurčuje akí budeme v dospelosti. Od tohto poznatku sa odráža aj Montessori výučbová metóda.

Kreatívne myslenie dieťaťa a objavovanie sveta začína vo veku 2 – 2,5 roka, čo je správny vek na umiestnenie dieťaťa do vhodného prostredia, kde spontánne rozvíja svoj potenciál. Práve preto sú Montessori škôlky hojne vyhľadávané, aby dieťaťu dali základ k rozvoju vlastného intelektu a daností.

deti

Na čom je založená Montessori výučba?

Metóda alebo skôr filozofia výchovy je založená na pozorovaní potrieb detí pomocou vhodných pomôcok a prostredia. Tieto prostriedky všemožne využíva k tomu, aby dieťa maximálne rozvinulo svoj vlastný potenciál. Deti často priťahujú predmety ich záujmu, prostredníctvom ktorých rozvíjajú svoje vlastné schopnosti. Deti majú vlastnú hlavu a povahu a hoci sú stále závislé na svojich rodičoch, vo svojom vnútri túžia po pocite nezávislosti. Nadobúdajú ho práve pri poznávaní sveta a učení sa novým veciam.

Deti vedené metodikou Montessori začínajú spontánne písať, čítať a počítať už v predškolskom veku.

Metóda spája pohybovú aktivitu s rozvíjaním intelektu, nakoľko dieťa spontánne siaha po určitej činnosti na základe istých vnútorných pohnútok. Dieťa sa na činnosť plne sústredí a popri tom sa učí. Má zamestnané ruky ale aj hlavu. Správnym pozorovaním dieťaťa možno odhadnúť jeho talenty a danosti. Tým že sa dieťa venuje činnosti, ktorú si samo vybralo a dosiahne v nej úspech, motivuje ho to k ďalšiemu poznávaniu a sebadisciplíne. V prostredí, v ktorom sa dieťaťu nekladú prekážky jeho prirodzeným potrebám, môže prejavovať svoje prirodzené vlastnosti ako spontánny záujem o činnosť, poriadkumilovnosť, sústredenosť alebo sebaovládanie.  Len ak máme bezprostrednú skúsenosť s určitou činnosťou alebo predmetom, sme schopní si informáciu zapamätať tak, aby zostala uchovaná. Informácie o okolitom svete získané práve prostredníctvom zmyslov sú zárukou úspešného učenia.

Pravidlo číslo jedna: správny čas na správnom mieste

Dôležité je odhadnúť správny čas pre ponúknutie určitej činnosti. Dieťa preto potrebuje byť vo vhodnom prostredí, ktoré mu v správnom čase určitú činnosť ponúkne. Mária Montessori venovala celý život tomu, aby vypracovala pedagogický systém založený na spontánnej a nezávislej aktivite dieťaťa. Jeho aktivita je vyvolaná záujmom o konkrétnu činnosť, ku ktorej dieťa vedú isté vnútorné pohnútky. Tie môžu byť ukazovateľom smerovania dieťaťa v ďalšom živote.

Základným pilierom výučbovej metódy je často citovaný výrok dieťaťa v materskej škole „Pomôž mi, aby som to dokázal sám.“

Detské centrum Motýlik s prvkami Montessori

Na Slovensku existuje niekoľko desiatok zariadení s prvkami Montessori. Jedným z nich je aj materská škola v Trenčíne. Detské centrum Motýlik je súkromným zariadením zabezpečujúcim starostlivosť o deti v predškolskom veku.

Personál materskej škôlky Motýlik je presvedčení o tom, že deti vyrastajúce v malom kolektíve sa dokážu rýchlejšie socializovať a ľahšie si osvojiť komunikačné zručnosti. Nenásilne sú vedené k samostatnosti, pričom každé dieťatko je motivované svojimi staršími kamarátmi. Túžba dokázať to isté ako veľkáči (sám sa obliekať, držať správne pastelku, naučiť sa správne si obuť papučky…) je tá najlepšia motivácia.

Veľký dôraz sa tu kladie na posilnenie imunity pravidelným cvičením a pobytom vonku. Deti sa však nevydávajú na únavné vychádzky ale organizujú bádateľské výpravy v parku, pochodujú ako vojaci alebo sa veselo šantia na školskom dvore. Energiu získavajú z bohatej stravy plnej vitamínov vo forme vitamínovej desiatej, kompletného obeda a mliečneho olovrantu. K dispozícii je množstvo čerstvého ovocia a zeleniny a celodenný pitný režim. Detičky sú cielenými aktivitami formou hier vedené k základným pravidlám slušného správania a stolovania.

Ku každému dieťatku sa pristupuje individuálne, pričom sa prihliada na vek a schopnosti toho ktorého jedinca. Deti získavajú veľa vedomostí z bohato ilustrovaných kníh, čím sa u nich formujeme pozitívny vzťah ku knihám, a láska k písanému slovu.

Najprirodzenejšou detskou činnosťou je hra a učenie hrou je najľahším spôsobom získavania vedomostí.

Deti vedomosti získavajú pozorovaním a vlastnou skúsenosťou: v záhradke sa pestuje zelenina a kvietky, pričom deti majú možnosť sledovať celý proces od zasiatia semienka až po zber úrody. Pozorovaním zvierat a ich mláďat v parku si deti vytvárajú vzťah k prírode. Samozrejmosťou je spolupráca s logopedičkou a dentálnou hygieničkou. Okrem osláv mnohých sviatkov počas roka sa nezabúda ani na oslavu narodenín a menín s tortou a darčekom.

Zdroj: http://www.dcmotylik.sk/

...

Napíšte komentár

Napíšte hľadané slovo / slová a stlačte ENTER