Kvalitné váhy od svetoznámych výrobcov na jednom mieste

Spoločnosť ALSKO spol. s r. o. prináša na slovenský trh kvalitné elektronické váhy od popredných svetových výrobcov ako sú : Kern, Radwag, Dini Argeo, Tscale. Mimoriadne široký sortiment tvoria takmer všetky druhy váh do domácnosti, obchodu a na priemyselné využitie.

Správnemu výberu váhy predchádza množstvo otázok. Každá váha je totiž určená na iné použitie od čoho sa odvíja množstvo vlastností.

Uznávaným špecialistom v oblasti váženia a synonymom presnosti a spoľahlivosti je nemecká značka Kern. Mechanik Gottlieb Kern založil svoju firmu v roku 1844. Vyrábal najpresnejšie váhy tej doby a položil základy medzinárodne uznávanej spoločnosti na výrobu laboratórnych a presných váh. Dnes sú váhy Kern synonymom pre presnosť a spoľahlivosť.

Obchodné a kuchynské váhy

Do tejto kategórie boli zaradené váhy určené do predajní mäsa, zeleniny, reštaurácií, bufetov či hotelových kuchýň. V predajniach sa zväčša využívajú váhy s výpočtom ceny ktoré majú 3 displeje pre : hmotnosť, jednotkovú cenu, celkovú cenu. V kuchyniach sa váhy využívajú na prevažovanie porcií. Na tento účel sa výborne hodia jednoduchšie váhy bez výpočtu ceny – zobrazujúce iba hmotnosť. V ponuke nájdete aj zložitejšie tzv. systémové váhy, ktoré sú vybavené zabudovanou termo tlačiarňou etikiet, sú programovateľné z klávesnice váhy alebo PC. Všetky váhy z kategórie Obchodné a kuchynské sú metrologicky overiteľné a ich ceny sú
uvedené vrátane metrologického overenia platného 2 roky od jeho vystavenia.

Počítacie váhy

Počítacie váhy sú určené na počítanie kusov a rýchle stanovenie presného počtu výrobkov. Po  zvážení referenčnej vzorky stanoví počítacia váha hmotnosť 1 ks výrobku – následne je možné jednoduchým spôsobom napočítať potrebný počet kusov. Počítacie váhy nachádzajú svoje uplatnenie v predajniach železiarstva, v rôznych výrobných procesoch alebo pri inventúrach. Štandardne sú vybavené funkciami ako tarovanie, kumulácia a nastavenie cieľového počtu kusov. Niektoré typy váh majú rozhranie RS 232 na prepojenie váhy s PC alebo tlačiarňou.

Laboratórne váhy

Laboratórne váhy sú najviac využívané vo výskumných pracoviskách, lekárňach ale aj vo výrobných prevádzkach. Charakterizuje ich vysoká presnosť váženia. Dnešné modely laboratórnych váh  však okrem samotného procesu váženia ponúkajú množstvo užitočných funkcií – napríklad je možné vykonávať prevody medzi jednotkami hmotnosti, ďalej je k dispozícii funkcia percentuálneho váženia, počítací režim, databáza receptúr alebo funkcia váženia na závesnom háku umiestnenom na spodnej strane váhy.

Analytické váhy

Analytické váhy sa vyznačujú nízkou maximálnou váživosťou ale veľmi vysokou presnosťou váženia, často  0,1mg až 0,01 mg. Takéto váhy sú určené na prácu v priestoroch s konštantnou teplotou, nízkym prúdením vzduchu a min. možnosťou otrasov. Nápomocné sú pri výskumnej činnosti ale svoje miesto nachádzajú aj vo farmaceutickom priemysle. Vyberajte z metrologicky overených analytických váh, ktoré slúžia ako informatívne meradlo. Medzi bežné funkcie a výbavu patrí: interná kalibrácia, samo kalibrácia so zmenou teploty alebo času, meranie hustoty, korekcia na vztlak vzduchu, prevod medzi jednotkami hmotnosti, počítací režim, percentuálne váženie, komunikačný modul RS 232  – umožňuje prepojenie váhy s PC alebo s tlačiarňou, priehľadný kryt s 3 dvierkami eliminuje všetky vonkajšie vplyvy znižujúce presnosť váženia.

Kontrolné váhy

Kontrolné váhy sa najčastejšie využívajú vo výrobných procesoch, pri inventúrach alebo pri procesoch  kontroly kvality. Tieto váhy nie je možné „metrologicky overiť“ ale často sa vyznačujú veľmi vysokou presnosťou váženia. Ku každej z „kontrolných váh“ z ponuky firmy ALSKO spol. s. r. o. je možné vystaviť kalibračný list. Kontrolné váhy sú stavané na vysokú frekvenciu vážení s veľkou presnosťou. Niektoré typy majú funkcie ako počítanie kusov, tolerančné váženie, percentuálne váženie, eliminujú vplyv otrasov na výsledok váženia, alebo sú vybavené rozhraním RS 232 na prenos dát do PC alebo tlačiarne.

Plošinové váhy

Plošinové  váhy sa využívajú vo výrobných procesoch, pri expedícii tovaru, v zberných surovinách alebo predajniach zeleniny. Ide o najuniverzálnejší typ váh. Podľa potreby zákazníka sú dodávané v metrologicky overiteľnom alebo kontrolnom ( technologickom) prevedení. K plošinovým váham so štyrmi snímačmi hmotnosti je možné dokúpiť nájazdové rampy alebo zapustiť váhu priamo do podlahy. Pri verziách s oddeleným  indikátorom je možné vážiť aj bremená presahujúce  vážiacu plošinu. Štandardne bývajú plošinové váhy vybavené základnými funkciami ako je tara, nulovanie alebo jednoduchý počítací režim.

Paletové váhy

Paletové váhy sú určené na váženie paliet a nasadzujú sa najmä vo výrobných procesoch, skladoch ale aj pri expedíciách alebo prijímaní tovaru. Veľkou výhodou paletových váh s paletovým vozíkom je ich vysoká mobilita – v priebehu krátkej doby je možné podľa potreby presunúť vážiace stanovisko. Dostupné sú v metrologicky overiteľnom ale aj kontrolnom vyhotovení. Okrem základných funkcií ako je váženie, tara a nulovanie sú k dispozícii aj paletové váhy s počítacím režimom, ktorý umožňuje stanoviť počet kusov výrobku na palete. Podľa potreby zákazníka môžu byť dodané s indikátorom vybaveným rozhraním RS 232 určeným na komunikáciu s PC alebo tlačiarňou.

Žeriavové a závesné váhy

Závesné váhy sa zvyknú používať pri kontrolnom vážení v skladoch, výrobných prevádzkach ale často aj na prevažovanie príručnej a podpalubnej batožiny. Jedná sa o jednoduché váhy so základnými funkciami ako je tara, nulovanie, zaznamenanie dosiahnutej hmotnosti.

Váženie automobilov

Ponuku spoločnosti ALSKO spol. s. r. o. uzatvárajú váhy na váženie automobilov od popredného európskeho výrobcu – DINI ARGEO. Tieto systémy váh na váženie automobilov sa vyznačujú skladnosťou, ľahkou manipuláciou a jednoduchým ovládaním. Systém je unikátny tým že nevyžaduje žiadne terénne úpravy – jedinou podmienkou je pevný a rovný povrch. Pomocou týchto váh môžete vážiť kamióny, traktory, vlečky a iné vozidlá až do hmotnosti 50 ton na 1 nápravu ! V ponuke nájdete 2 typy váh – s káblovou komunikáciou medzi váhami a indikátorom a bezdrôtovou (wifi) komunikáciou medzi váhami a indikátorom.

Prenájom, servis a kalibrácia váh

Existujú prípady, kedy sa kúpa a vlastníctvo váhy ekonomicky nevypláca. V takýchto prípadoch nemá váha dostatočné využitie alebo je jej obstarávacia cena vzhľadom na možnosti využitia privysoká. V takýchto prípadoch je výhodnejšie si váhy prenajať – buď krátkodobo alebo dlhodobo. Prenájom váh sa najčastejšie využíva v prípade inventúr, prevažovania tovaru pri jeho prijímaní na sklad, alebo v prípade sťahovania skladových zásob do iných priestorov.

Prenajať si môžete počítacie váhy / váhy na počítanie kusov, plošinové váhy  až do 3 000 kg, obchodné váhy. Cenovú ponuku na prenájom konkrétnej váhy vám vypracujú na základe prenajatého množstva a doby prenájmu.  Záručný aj po záručný servis váh s kalibráciou zabezpečujú partneri ktorí sú oprávnení vykonávať servis a kalibrácie elektronických váh. Takýmto spôsobom je možné zabezpečiť rýchle a kvalitné služby za rozumné ceny. Servis a kalibráciu váh si môžete objednať pre nasledovné značky: Kern, Radwag, Tscale, Dini Argeo, Jadever, CAS, Motex

Zdroj: vahy-obchod.sk

Napíšte komentár

Napíšte hľadané slovo / slová a stlačte ENTER