Huawei predstavil inovácie pre rozmanitú Európu

Už po desiaty krát spoločnosť Huawei hostila podujatie Európsky deň inovácií, na ktorom spolu s partnermi prezentovali poznatky o tom, ako môžu technologické inovácie posunúť digitalizáciu, prechod na zelenú energiu, zachovanie biodiverzity a kultiváciu talentov. S predstaviteľmi maďarskej vlády, priemyslu a akademickej obce ale aj s europoslancami sa zišli na historickom bazári Zámockej záhrady, aby diskutovali o téme summitu – „Inovácie pre rozmanitú Európu.“

Tip redakcie: Mobilné telefóny, smart hodinky, tablety a príslušenstvo za akciové ceny.

Jeff Wang, Prezident oddelenia pre verejné záležitosti a komunikáciu spoločnosti Huawei, otvoril summit so slovami: „V spoločnosti Huawei veríme, že dokážeme viesť inovácie pre budúcnosť prostredníctvom nepretržitých investícií do výskumu a vývoja. Zatiaľ čo proces inovácií je plný neistoty, na našej ceste do budúcnosti je jedna vec istá: inovácie budú rozhodujúce pre realizáciu našej udržateľnej budúcnosti. Tešíme sa na spoluprácu s našimi partnermi pri vytváraní inteligentnejšej, ekologickejšej a udržateľnej Európy.“

Inovatívne 5G riešenia pre Smart Európu

Huawei na podujatí predstavila prípady použitia súkromnej mobilnej 5G siete pre rôzne priemyselné scenáre, vrátane logistiky, prístavov a ťažby. Predvedené boli aj ukážky využitia 5G riešení v Európe, ako napríklad v Grécku na ochranu pred požiarmi, alebo u našich susedov v Rakúsku a Poľsku, kde sa technológie využívajú na ochranu biotopov.

Huawei - Európsky deň inovácií
István Újhelyi, Huawei – Európsky deň inovácií

„V Grécku Huawei a Nova spolupracujú s gréckym startupom PROBOTEK na vývoji a úspešnej implementácii inovatívneho riešenia pre včasnú detekciu požiarov prostredníctvom okamžitého zásahu pomocou 5G, umelej inteligencie a dronov. Tento pilotný projekt je iniciatívou spolupráce zameranej na riešenie sociálnych environmentálnych a ekonomických dôsledkov,“ povedal George Delaportas, spoluzakladateľ a generálny riaditeľ PROBOTEK.

V Rakúsku Huawei podobne spolupracoval so spoločnosťou Dronetech na vývoji inteligentného farmárskeho riešenia, ktoré využíva technológiu 5G na zníženie spotreby vody a pesticídov a na zvýšenie produktivity. V Maďarsku spoločnosť Huawei a jej partneri budujú prvý európsky 5G inteligentný železničný uzol. Spoločnosť Huawei tiež odhalila svoje najnovšie snahy o ochranu prírody v projekte TECH4ALL, na ktorom spolupracovala s Rainforest Connection a poľským Národný parkom Bialowieza. Tento projekt využíva akustický monitorovací systém lesov poháňaný AI na štúdium vplyvu zmeny klímy na biodiverzitu.

Spoločnosť Huawei usporiadala Európsky deň inovácií 2022 v Budapešti.

Prechod na zelenú energiu, 5G inovácie pre inteligentnú Európu ale aj kultivácia talentov a ochrana biodiverzity v Európe boli témami tejto konferencie.

Zúčastnili sa jej zástupcovia Európskeho parlamentu, OSN ale aj Ernő Rubik – vynálezca slávnej Rubikovej kocky.

Dr. Gergely Deli, rektor Univerzity verejných služieb, zdôraznil ďalší projekt udržateľnosti, na ktorom univerzita spolupracovala so spoločnosťou Huawei. Projekt využíva inteligentné FV riešenie namontované na prívesoch na lepšiu podporu vodohospodárskeho výskumu v chránených oblastiach povodia Dunaja na prevenciu pred povodňami.

Dr. Deli povedal: „Táto spolupráca je vynikajúcim príkladom toho, ako môže aktér z podnikateľského sektora podporovať akademickú inštitúciu, vytvárať hodnoty a predvádzať vyvíjajúcu sa a udržateľnú úlohu moderných technológií v ochrane životného prostredia a výskume.“

Huawei - Európsky deň inovácií
Marco Xu, Huawei – Európsky deň inovácií

Počas podujatia Univerzita verejných služieb Maďarska podpísala dohodu o partnerstve so spoločnosťou Huawei v rámci štipendijného programu Seeds for the Future Scholarship na podporu vzdelávania v oblasti IKT. Seeds for the Future štipendium bolo udelené za posledné dva roky približne 1 000 študentom z 12 európskych krajín spolu 5 miliónov eur. Tento projekt sa bude organizovať aj na Slovensku, univerzity sa do neho budú môcť v najbližších týždňoch zapojiť.

Napíšte komentár

Napíšte hľadané slovo / slová a stlačte ENTER