Huawei

Čínska nadnárodná spoločnosť Huawei Technologies Co. Ltd. so sídlom v Šen-čene je významným celosvetovým dodávateľom informačných a hardvérových riešení. Za posledné roky dosahoval tento výrobca predajom smartfónov najvyššie priečky na medzinárodnom trhu.

Huawei je zaujímavou spoločnosťou aj z pohľadu vlastníctva. Takmer celá organizácia patrí zamestnancom prostredníctvom Programu vlastníctva zamestnancov. Podiel zakladateľa Žen Feng-čeja predstavuje iba 1,14 % akcií.

K širokej ponuke Huawei patria špecifické telekomunikačné a globálne služby zamerané na poskytovanie pevných, mobilných i optických sietí a ich vybavenia. Zariadenia ako modemy, routre, terminály, mobilné telefóny či tablety sú zárukou vysokej kvality a precíznosti.

Huawei je svetovým lídrom v poskytovaní informačných a komunikačných technológií (ICT), technologickej infraštruktúry a inteligentných zariadení. Vďaka integrovaným riešeniam v štyroch kľúčových doménach – telekomunikačné siete, IT, inteligentné zariadenia a cloudové služby – sme odhodlaní prinášať digitálne informácie každému človeku, domácnosti a organizácii pre plne spojený a inteligentný svet.

Komplexné portfólio produktov, riešení a služieb od spoločnosti Huawei je konkurencieschopné a bezpečné. Prostredníctvom otvorenej spolupráce s partnermi z odvetvia vytvárame pre našich zákazníkov dlhotrvajúce výhody, pracujeme na tom, aby sme umožnili ľudom stať sa lepšími, obohacujeme život domácností a podmieňujeme vývoj inovácií v organizáciách všetkých druhov a veľkostí.

V spoločnosti Huawei cielime inovácie na potreby zákazníkov. Investujeme značné prostriedky do základného výskumu a zameriavame sa na technologické objavy, ktoré posúvajú svet dopredu. Máme viac ako 197 000 zamestnancov a pôsobíme vo viac ako 170 krajinách a regiónoch. Spoločnosť Huawei bola založená v roku 1987 a je súkromnou spoločnosťou vo vlastníctve zamestnancov.

Články k téme "Huawei"

Napíšte hľadané slovo / slová a stlačte ENTER