Uzatvorte cestovné poistenie rýchlo a jednoducho online

Európska cestovná poisťovňa, začala svoje pôsobenie na Slovensku v roku 2006 ako Organizačná zložka rakúskej Europäische Reiseversicherung AG, ako jediná špecializovaná poisťovňa na cestovné poistenie na Slovensku. V roku 2014 sa zaradila pod krídla leva do Generali Poisťovňa, a.s. a vo svojom pôsobení pokračuje ako Odštepný závod Európska cestovná poisťovňa.

Zážitok na celý život: Extrémne lyžovanie v kanadskej Arktíde

Počas svojho pôsobenia na Slovensku a vyše 100 rokov existencie v západnej Európe si svojimi aktivitami a produktmi zabezpečila stabilné a popredné miesto na slovenskom trhu. V súčasnosti patrí Európska k lídrom na trhu s produktmi cestovného poistenia. Tím profesionálov z oblasti poisťovníctva a cestovného ruchu zabezpečuje kvalitný a flexibilný servis pre všetkých klientov. Európska tiež prináša na trh inovácie a rozšírené krytia s cieľom uspokojiť nároky klientov a zabezpečiť im bezstarostné cestovanie po celom svete.

Krátkodobé cestovné poistenie

Krátkodobé cestovné poistenie je vhodné vtedy, ak plánujete jednorazovo vycestovať do zahraničia, napr. na zájazd, predĺžený víkend, lyžovačku, nákupy v zahraničí a podobne. Takéto poistenie kryje všetky riziká, ktoré sa zvyknú spájať s cestou. Ide hlavne o storno cesty, liečebné náklady, úraz, pátranie a záchranu, zodpovednosť za škodu, batožinu (poškodenie, meškanie, stratu). Podľa cieľovej destinácie je možné uzatvoriť cestovné poistenie s platnosťou „Európa“ alebo „Svet“. Stačí si zriadiť cestovné poistenie online, ktorým súčasne pokryjete aj všetky bežné športy vykonávané na turistickej úrovni. Patria sem napr. plávanie, lyžovanie, snoubording, potápanie, rafting, zoskok s padákom, horolezectvo do 5 000 m, jazda na koni, bungee jumping a iné.

Ročné cestovné poistenie

Tento druh poistenia je určený pre všetkých, ktorí počas roka cestujú viackrát. Stačí ho uzatvoriť jedenkrát, pričom získate rozsiahlu poistnú ochranu pre všetky vaše cesty počas celého roka. V prípade, že budete chcieť v poistení pokračovať, predplatíte si poistné na obdobie ďalšieho roka.  Nezáleží pri tom či pôjde o spontánne krátke cesty, víkendové pobyty, dovolenky, alebo cesty do odľahlých destinácií. Jedinou podmienkou je trvalé bydlisko poistenej osoby na Slovensku. Ročné cestovné poistenie kryje všetky s cestou súvisiace riziká počnúc poistením storna, liečebnými nákladmi, batožinou, úrazovým poistením, poistením pátrania a záchrany, poisteniami zodpovednosti za škodu. Platí na celom svete, počet ciest je neobmedzený a maximálna dĺžka jednej cesty je 45 dní. Čo sa športov týka, máte poistené všetky bežné športy ako plávanie, lyžovanie, snoubording, potápanie, rafting, zoskok s padákom, horolezectvo do 5 000 m, jazdu na koni, bungee jumping a podobne.

Korporátne poistenie

Často sa stáva, že firma sa až na poslednú chvíľu rozhodne, koho vyšle na služobnú cestu, príp. potreba vycestovania na služobnú cestu vznikne operatívne v krátkom čase. S poistením Corporate Travel Insurance (CTI) je o cestovné poistenie každého zamestnanca vždy postarané. Firma má jednou zmluvou vopred poistený odhad dní, strávených na služobných cestách počas roka, t.j. poistenie môžu využívať všetci zamestnanci. Na výber je viacero modulov, ktoré zabezpečujú poistnú ochranu podľa individuálnych potrieb firmy. Uzatvorením korporátneho poistenia získate asistenčné služby 24 hodín denne, poistenie liečebných nákladov, úrazové poistenie, neočakávané zmeny počas cesty, manuálne činnosti, existujúce choroby, príp. chronické ochorenia, služobná batožina (mobil, laptop, atď.). kompletná pomoc pre firemné motorové vozidlá a profesionálnych vodičov.

Poistenie na Slovensku

Poistenie DCR (domáci cestovný ruch) je učené pre Slovákov, ktorí sa rozhodli stráviť dovolenku na Slovensku. Poistenie kryje storno poplatky pri nenastúpení na pobyt/cestu, batožinu, pátranie a záchranu Horskou službou, úrazové poistenie ako aj poistenie zodpovednosti za škodu. Balík „Základ“ pokryje bežné športy ako napr. turistika, lyžovanie, snowboarding, sánkovanie, atď. Balík „Extrém“ navyše aj extrémne športy ako napr. jazdu skútrom, lyžovanie vo voľnom teréne, lezenie, horskú cyklistiku, jaskyniarstvo, horolezectvo či paragliding. Výhodným riešením pre všetkých lyžiarov je poistenie na lyžovačku. Toto poistenie by malo tvoriť obsah „cestovného balíčka“ každej dobrej lyžovačky doma alebo v zahraničí. Je určené ako pre skúsených lyžiarov, tak pre začiatočníkov. Dostupné je prostredníctvom internetu online z Vášho domu v priebehu niekoľkých minút.

Poistenie pre prípad úpadku cestovnej kancelárie

Cestovná kancelária je povinná mať uzatvorené poistenie zájazdu pre prípad úpadku cestovnej kancelárie v zmysle zákona č. 281/2001 Z.z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr. Poistenie sa dojednáva pre prípad, keď poistený z dôvodu svojho úpadku: neposkytne objednávateľovi zájazdu dopravu z miesta pobytu v zahraničí do miesta plánovaného skončenia zájazdu alebo do Slovenskej republiky, ak je táto doprava súčasťou zájazdu, nevráti objednávateľovi zaplatený preddavok alebo cenu zájazdu v prípade, ak sa zájazd neuskutočnil, alebo nevráti objednávateľovi sumu z čiastočne poskytnutého zájazdu v prípade, ak bol zájazd poskytnutý iba sčasti.

Zdroj: europska.sk

Napíšte komentár

Napíšte hľadané slovo / slová a stlačte ENTER