OZ Psychiatria nie je na hlavu: Bojujeme odvahou proti stigme

Občianske združenie „Psychiatria nie je na hlavu“ pripravuje od septembra tohto roku sériu podujatí s názvom Odvahou proti stigme, ktoré spája téma starostlivosti o duševné zdravie. Táto téma je veľmi dôležitá, najmä v ťažkom období pandémie. No ako vzniklo toto združenie a čo ponúka? 

Občianske združenie tvoria pracujúci mladí ľudia, študenti či záujemcovia o štúdium psychológie z Bratislavy, okolia aj iných miest v rámci Slovenka. Niektorí z tímu dobrovoľníkov sú psychiatrickí pacienti, resp. majú osobnú skúsenosť so psychoterapiou, štyria členovia združenia sú vyštudovaní psychológovia. Čo ich spája, je záujem búrať mýty ohľadom psychických porúch a šíriť osvetu o duševnom zdraví. Svojimi aktivitami prinášajú zaujímavé témy, ktoré hýbu spoločnosťou.

Psychiatria nie je na hlavu (ďalej aj PNH) funguje tri roky. Iniciatívu založila aktivistka a umelkyňa Klára Kusá. Otvorene hovorí o hraničnej poruche osobnosti, ktorou trpí. „Psychické problémy sa rozhodla detabuizovať preto, aby ľudia ako ona neboli pre spoločnosť stigmou,“ píše sa na webe Psychiatria nie je na hlavu. K pôvodnému sólo projektu sa začali pridávať ďalší nadšenci, a tak pôvodne facebooková stránka a neskôr iniciatíva nadobudla postupne rozmer občianskeho združenia. To momentálne vedie Ivana Čellárová.

Občianskemu združeniu sa podarilo presadiť na blogu Denníka N. Na blogu nájdete rozhovory s ľuďmi, ktorí majú skúsenosť so psychickými problémami, ich osobné výpovede a skúsenosti s ambulantnou liečbou aj hospitalizáciou. Nachádzajú tu však aj články zaoberajúce sa starostlivosťou o duševné zdravie počas rôznych kritických situácii.

Členky a členovia sú aktívni aj na sociálnych sieťach InstagramFacebook. Medzi ďalšie aktivity patrí Podcast na hlavu či videá na YouTube. Informácie tak ponúkajú na mnohých sociálnych platformách. Spoločným úsilím PNH je najmä búranie predsudkov o ľuďoch s psychickými problémami.

Najnovšou aktivitou PNH je séria podujatí Odvahou proti stigme, ktoré sa budú dotýkať rôznych tém o duševnom zdraví. Vďaka finančnému príspevku z grantovému programu KOMUNITY – Komunitné aktivity Nadácie mesta Bratislavy a podpory chatovej poradne pre mladých IPčko.sk sa od septembra v klube Machovisko uskutočnia prednášky, moderované diskusie, besedy a workshopy zamerané na problematiku psychického zdravia. Podujatia sú určené pre ľudí, ktorí majú skúsenosť so psychickou poruchou alebo zatiaľ len uvažujú o tom, že vyhľadajú odbornú pomoc.

Podujatia sa budú konať v úzkom kruhu za prítomnosti psychiatra alebo psychológa. Návštevníci tak budú mať príležitosť porozprávať sa v odľahčenom duchu a v príjemnej atmosfére s odborníkom na psychické zdravie. Počet účastníkov je limitovaný a účasť bude potrebné nahlásiť v predstihu, aby sa zúčastnení cítili bezpečne a v prípade potreby sa nebáli prehovoriť. Podujatia sa začínajú v septembri, budú sa konať v súlade s platnými opatreniami Slovenskej republiky. V prípade nepriaznivej pandemickej situácie sa presunú do online priestoru.

Informácie o termínoch, hosťujúcich odborníkoch, témach, a spôsobe prihlasovania budú sprístupnené na stránkach združenia Psychiatria nie je na hlavu a na sociálnych sieťach. Prvé podujatie začína 6.9. a zaoberá sa témou starnutia a samoty.

Napíšte komentár

Napíšte hľadané slovo / slová a stlačte ENTER