Objednajte si zdravotnícke služby na profesionálnej úrovni

Event Medical Solutions, s.r.o je súkromná spoločnosť, ktorej primárnym cieľom je zabezpečovať profesionálne zdravotnícke služby počas konania spoločenských podujatí. Takýmito podujatiami môžu byť rôzne kultúrne, spoločenské a športové akcie na celom území Slovenska.

Koronavírus: Všetko, čo potrebujete vedieť o príznakoch a rizikách

Povinnosťou každého usporiadateľa je totiž zabezpečiť zdravotnú službu ako po personálnej tak po materiálno-technickej stránke. Prostredníctvom spoľahlivého tímu zdravotného personálu ju spoločnosť Event Medical Solutions, s.r.o poskytuje na tej najvyššej úrovni.

Komplexné zdravotnícke služby pre:

  • športové podujatia: od malých sústredení až po masové športové podujatia a akcie
  • kultúrne podujatia: koncerty, festivaly, konferencie, sympóziá či výstavy
  • firemné eventy: porady, kongresy a teambuilding

Event Medical Solutions, s.r.o pôsobí na trhu viac ako šesť rokov. Za tento čas sa vypracovala na spoľahlivého a kvalitného poskytovateľa zdravotníckych služieb, o ktoré môžu prejaviť záujem  privátne skupiny ale aj organizátori masových podujatí. Spoločnosť prešla významnou štrukturálnou prestavbou, ktorá významnou mierov skvalitnila tím profesionálov a rozšírila rady spokojných klientov.

Transport pacientov určený pre samoplatcov

Jednou zo služieb ktoré Event Medical Solutions, s.r.o  ponúka je zabezpečenie transportu pacientov. Ide o špeciálnu dopravnú službu určenú pre všetkých klientov – samoplatcov. Spoľahnite sa na bezpečný a komfortný presun sanitárnymi vozidlami do, alebo zo zdravotníckych zariadení, alebo domáceho prostredia.

Transporty sanitnými vozidlami pre klienta zabezpečujú záchranárske posádky, ktoré tvoria dvaja záchranári s VŠ vzdelaním v odbore urgentná zdravotná starostlivosť. Samozrejmosťou sú spoľahlivé a moderné monitorovacie prístroje či vybavenie pre náhle zhoršenie zdravotného stavu osoby.

Spoľahnúť sa môžete na moderné sanitárne vozidlá s nadštandardnou výbavou (polohovateľné nosidlá na elektronickej plošine s hydraulickým odpružením, LED TV). V závislosti od zdravotného stavu klienta je možné zabezpečiť doplnkové služby ako napr. pitný režim (studené aj teplé nealko nápoje), občerstvenie, dennú tlač, prenosnú zábavnú elektroniku a iné.

Školenia prvej pomoci na vysokej úrovni

Strategickou súčasťou firemného portfólia sú školenia prvej pomoci a systematické vzdelávanie v základoch pred lekárskej prvej pomoci. Činnosti súvisiace so vzdelávaním detí aj dospelých pri záchrane ľudského života sa realizujú vždy individuálne po dohode s klientom. Vzdelávanie klientov je zabezpečené v slovenskom, maďarskom a anglickom jazyku.

Pre jednotlivcov, malé skupiny, ale aj firemnú klientelu sú určené Semináre prvej pomoci. Ide o vzdelávaciu aktivitu v oblasti pred lekárskej prvej pomoci so zameraním na praktické zvládnutie manažmentu o kriticky chorú osobu. Klienti sa naučia poskytovať prvú pomoc pri  závažných stavov, aplikovať efektívne postupy pri – oživovaní osôb, dusení sa, alebo používaní automatického defibrilátora. Okrem toho sa naučia správne a účelne komunikovať na linkách tiesňového volania.

Naučte sa používať defibrilátor

Automatický externý defibrilátor (AED) je prístroj, ktorý dokáže sám rozhodnúť o tom kedy podať osobe elektrický výboj. Dostupný je dnes už takmer všade. V obchodných centrách, na letiskách, vlakových a autobusových staniciach, na úradoch a pod.

Viete ho však používať?  Naučte sa to a absolvujte praktickú vzdelávaciu aktivitu, ktorá je určená aj pre vašich zamestnancov. Zoznámite sa s tým, ako podať neodkladnú resuscitáciu na pracovisku a ktorú môže zvládnuť ktokoľvek v krízovej situácii.

Zdroj: eventmedical.sk

Napíšte hľadané slovo / slová a stlačte ENTER