Choroby očí, s ktorými sa špecialisti stretávajú najčastejšie

Nevieme, či vás nasledujúce riadky nejakým spôsobom obohatia, pretože stručný opis  najčastejších očných diagnóz nutne nesie v sebe iba informatívny charakter bez hlbšieho vysvetlenia a súvislostí, no na druhej strany aj z neho môžete postrehnúť, či sa vás niektorá diagnóza týka alebo aká vysoká je pravdepodobnosť, že ste adept na laserovú operáciu očí.

Tip redakcie: Pomôžeme vám začať cvičiť a nevzdať to

Ľudské oko je síce malý párový orgán, avšak pri podrobnejšom skúmaní zistíme, že je nesmierne komplikované a skladá  sa z viacerých dôležitých častí bez ktorých by nemohlo správne fungovať a poskytovať nám informácie o okolitom svete. Preto každá diagnóza môže túto dôležitú schopnosť značne obmedziť, ba až úplne zamedziť v tých extrémnych prípadoch.

Dlhé sedenie škodí. Zdravie vám ochránia ergonomické stoly a stoličky

Rozumným správaním sa niektorým problémom dá predchádzať, no a inému sa zase vyhnúť nedá, avšak je dôležité rozpoznať nastupujúce symptómy tak, aby sa dali čo najskôr odborne podchytiť a zamedziť tak ich progresii a zvrhnutiu do nezvrátiteľného stavu.

Okuliare postupne nahrádza operačný zákrok

Najčastejšie sa v očnej ambulancii stretávajú špecialisti s pacientami, ktorí potrebujú predpísať okuliare a to buď na blízku, alebo väčšiu vzdialenosť. Mnohí ľudia totiž trpia v podstate už od detstva krátkozrakosťou, resp. ďalekozrakosťou. Krátkozrakosť sa prejavuje tým, že takto postihnutý pacient vidí nejasne predmety, ktoré sú vzdialené približne päť metrov.

A tak len priviera očí a snaží sa silou mocou zaostriť. A čím je táto vzdialenosť väčšia, tým je to stále náročnejšie. Náprava problému spočíva v nosení okuliarov so vsadenými mínusovými sklami korigujúce dopad svetelných lúčov do bodu najostrejšieho videnia. Alternatíva k okuliarom je laserová operácia očí, alebo rovno zavedenia implantátu.

Naopak, pri ďalekozrakosti nastáva podobný problém, ibaže v opačnom garde. Človek vidí do diaľky, no blízke predmety sa mu zdajú neurčité a rozmazané. Vzniknutý handicap sa snaží napraviť posúvaním pozorovaného predmetu do väčšej vzdialenosti, alebo podstúpením od neho. Je to spôsobené tým, že lúče z pozorovaného predmetu sa koncentrujú až niekde za bodom najostrejšieho videnia. Aj tu je možný korekcia zraku buď v nosení okuliarov s plusovými sklami, alebo operačný zákrok laserom.

Sietnica by mala byť v stopercentnom stave

Problémy so zaostrením ako takým majú aj ľudia trpiaci takzvaným astigmatizmom, čo je spôsobené nerovnomerným zakrivením očnej rohovky. Za normálnych okolností je ľudské oko schopné zobrazovať obraz pozorovaného predmetu na sietnici, čo je tenká vrstva na zadnej strane oka, jasne a zreteľne.

Presnejšie priamo v jej strede. Astigmatizmus spôsobuje vychýlenie tohto obrazu mimo stredu sietnice. Táto očná vada sa napráva rýchlo a bezbolestne operačným zákrokom. Keď už neustále spomíname tú zrakovú ostrosť, tak pri nej ešte chvíľu zostaňme. Schopnosť správne zaostrovať sa neprejaví iba v detstve alebo zrelom veku. Najmä v starobe sa oko postupne zakalí do sivej farby a tento stav, ak zostane nepovšimnutý, môže viesť až do úplnej straty videnia. A platí to isté, čo pri predchádzajúcich diagnózach.

Skorá diagnostika a správna liečebná metóda dokáže spoľahlivo uchrániť ľudské oko od progresie tohto ochorenia. Pozor, nemýliť si sivý zákal so zákalom zeleným. To je síce taktiež očná diagnóza, no výpadok videnia, čo je jeho prejavom, je zapríčinené zvýšeným vnútroočným tlakom na zrakový nerv vedúceho do oka v jeho zadnej časti.

Diabetes a postupná strata zraku majú veľa spoločného

Veľmi často sa oftamológovia vo svojich ordináciách stretávajú s takzvanou diabetickou retinopatiou, čo je neblahý dôsledok pokročilej cukrovky. Nadmerné množstvo cukru v krvi má za následok zníženia okysličovanie sietnice, a ako náhradný plán vznikajú nové a nové cievy, čo zase spôsobuje zvýšený tlak na sietnicu a jej okolie.

Súčasne hypoglykémiou poškodené cievy prepúšťajú svoj obsah do okolia, čím vznikajú opuchy a zápaly. Sietnica sa časom stáva nefunkčnou, čo sa prejaví hmlistým videním a kolísavou ostrosťou. S pokročilým stupňom cukrovky súvisí aj opuch žltej škvrny, makuly ako pokračovanie očných komplikácií. Diabetický pacient v tejto súvislosti si najskôr uvedomuje zníženú ostrosť, vidí hmlisto, naskakujú mu ani keby machule pred oči a občas má dojem vypadávania obrazu. V konečnom štádiu dochádza k praktickej slepote.

Dôverujte očnému špecialistovi

Tak a nakoniec dávame do pozornosti  veľmi časté zápaly v dôsledku klimatizovaných a prekúrených miestností, pôsobenia chemických látok v továrenských halách, vniknutia mikroorganizmov na plavárňach a prírodných vodných plochách, a pod. Ani také úrazy nie sú marginálnou záležitosťou, a to hlavne počas letných mesiacov, kedy sú zvýšené voľnočasové aktivity a dochádza pri nich k nepríjemným situáciám pri ktorých si to odnesú oči.

No a aby sme boli naozaj úplní, musíme spomenúť ešte keratoconus, poškodenie sietnice, makuly a tupozrakosť. Aj s týmto všetkým sa môžete stretnúť v súvislosti s ochoreniami očí. Bodaj by ste ale nikdy nepotrebovali zájsť k špecialistovi.

No ale ak náhodou začnete pociťovať nejaké zo spomínaných príznakov a chceli by ste mať istotu o čo vlastne ide, zverte sa do rúk skutočného odborníka. Určite vám neublíži, naopak. Stanoví presnú diagnózu, navrhne najoptimálnejšie riešenie a vy sa rozhodnete či vám to stojí za to znovu vidieť ako predtým.

Napíšte komentár

Napíšte hľadané slovo / slová a stlačte ENTER