Tyristor – všetko čo potrebujete vedieť

Tyristor je polovodičovou súčiastkou, ktorá sa nápadne podobá dióde. Je tvorený dvoma hlavnými elektródami, teda anódou a katódou, avšak tyristor má aj tretiu riadiacu elektródu. To je aj základný rozdiel medzi diódou a tyristorom. Ide o nesmierne účinný nástroj, ktorý je vhodný najmä pre pokročilých užívateľov na riadenie pomerne vysoko výkonných elektrických strojov.

Princíp fungovania a zloženie

Tyristor je súčiastka, ktorá sa skladá zo štyroch vrstiev polovodiča. Súčiastka disponuje tromi P-N prechodmi. Ako sme už spomenuli, táto súčiastka disponuje tromi elektródami, pričom pokiaľ na silové elektródy privedieme prúd, no na riadiacu elektródu (prostrednú) nie, tyristor nebude viesť elektrické napätie. Až keď na riadiacu elektródu privedieme aspoň malé napätie, tyristor sa lavínovite zopne a vedie prúd až dovtedy, kým prostredníctvom neho prúd tečie.

tyristor
Schéma tyristoru

Patrí medzi usmerňovače – teda mení striedavé napätie na jednosmerné. To je potom vhodné na napájanie elektrických obvodov. Usmerňovačov poznáme mnoho. Od stabilizačnej diódy, cez tyristor po triaky. Pre konkrétny účel je vždy dôležité vyberať konkrétnu súčiastku na splnenie požadovaného účelu.

Rozdiel medzi tyristorom a triakom

Triaky patria tiež medzi polovodičové súčiastky, ktoré sú veľmi podobné klasickým tyristorom. Tieto súčiastky sa tiež veľmi často zamieňajú. Poďme sa teda spoločne pozrieť na základný rozdiel.

Triaky možno uviesť do vodivého stavu pri obidvoch polaritách, preto vlastne funguje ako dva antiparalelne zapojené tyristory. Môže sa preto využívať napríklad ako riadený ventil striedavého prúdu.

Na čo sa používa tyristor?

V súčasnosti má tyristor veľmi široké využitie a to napríklad v moderných elektrických lokomotívach. Konkrétne sa využíva na pulznú reguláciu výkonu tradičných motorov pre jednosmerné napätie. Tyristor sa často používa ako spínač, pričom v tomto zmysle sú nesmierne dôležitými veličinami spínací a vypínací čas. Ako spínač sa dá použiť napríklad v jednosmerných obvodoch alebo ako ovládaný usmerňovač v obvodoch striedavého prúdu.

Používajú sa ako spínače na riadenie usmerneného výkonu bez strát energie. Ideálne sú teda napríklad na využitie pri riadení výkonu motorov, pretože šetria energiu a podporujú úspornosť. Účinnosť tyristora je veľmi vysoká a ovládať základné informácie ohľadom tejto súčiastky sa vám môže hodiť, pokiaľ sa pohybujete v tejto oblasti.

Napíšte komentár

Napíšte hľadané slovo / slová a stlačte ENTER