Sprievodca výberom a kúpou toho správneho trezoru

Každý máme doma nejaké cennosti. Peniaze v hotovosti, šperky zo zlata, vzácne predmety zdedené po prarodičoch. V neposlednej rade aj rôzne dokumenty, ktoré sú pre nás dôležité. Takéto cennosti môžeme mať schované v šuplíku či na poličke v obývačke, ale boli by sme pokojnejší, keby sme ich mali lepšie zabezpečené proti prípadnej krádeži. Správnym rozhodnutím môže byť preto investícia do trezoru. Ten pocit bezpečia stojí naozaj za to.

Kde však pri výbere trezoru začať? Stačí si odpovedať na 4 otázky, ktoré vám výber a následnú kúpu toho správneho trezoru uľahčia.

Účel použitia trezoru

Nákup trezoru nebýva každodennou záležitosťou. Pred samotným nákupom si budúci majiteľ musí uvedomiť za akým účelom si trezor kupuje a čo bude v budúcnosti chrániť. V súčasnosti sa trezory delia podľa svojej špecializácie, čo znamená, že je možné vyberať presne podľa ukladaných vecí, cenností, hotovosti, zbraní a pod. V ponuke sú trezory určené na uloženie finančnej hotovosti, trezory na dokumenty, ohňovzdorné trezory, trezory na zbrane a ďalšie.

Medzi najviac obľúbené a zároveň funkčné trezory, patria ohňovzdorné trezory. Protipožiarny sejf s ohňovzdornou výstelkou, plášťom a špeciálnym lakom chráni nielen hotovosť, šperky a drahé kovy ale hlavne dôležité dokumenty uložené v šanónoch. Všetky ohňovzdorné trezory sú testované v prísnych testoch európskej únie a špeciálnych inštitútoch ktoré sa zaoberajú samotnou certifikáciou. Ohňovzdorné trezory by mali byť súčasťou každej súkromné ​​či štátne inštitúcie a domácnosti.

Veľkosť trezoru

Pri nákupe trezoru je potrebné dbať na zvýšenú pozornosť výberu správnej veľkosti. Trezory sa vyrábajú ako oceľové bezpečnostné schránky z obmedzenou kapacitou a je potrebné si uvedomiť, že časom sa váš trezor naplní ukladanými vecami a potom sa už jeho veľkosť nedá zväčšiť. Preto je nutné stanoviť si, či bude trezor určený len na ukladanie menších drobností a po celú dobu sa obsah nebude meniť alebo v budúcnosti bude trezor postupne plniť. Po skúsenostiach z praxe je vždy výhodné kupovať tzv. O jedno číslo väčší model ako máte v úmysle, lebo vždy sa väčšou kapacitou svojmu majiteľovi oplatí. Samotná veľkosť je samozrejme aj ovplyvnená miestom inštalácie a konštrukcií vybraného modelu.

Zámkové vybavenie trezoru

Trezory sú v dnešnej dobe štandardne vyrábané a osadené niekoľkými typmi trezorových zámkov. Medzi základné osadenie trezoru a najpoužívanejšie sa radí vybavenie trezoru trezorovým zámkom na kľúč. Trezorové certifikované zámky na kľúč sa štandardne používajú u veľkej väčšiny trezorov. Rovnako sú trezory vybavované elektronickými kombinačnými zámkami alebo mechanickými kombinačnými zámkami. Medzi najnovšie trezorové zámky, ktoré sa začínajú používať na trhu môžeme zaradiť tiež biometrické trezorové zámky využívajúce odtlačok prsta.

Bezpečnostné parametre trezoru a certifikácia

Kvalitné a bezpečné trezory prechádzajú náročným certifikačným procesom, ktorý potenciálnemu majiteľovi zaistí bezproblémové uloženie svojich cenností a pokojný spánok. Iba kvalitné certifikované trezory sú zárukou najvyššej ochrany. Pri nákupe trezoru vždy vyžadujte certifikát, ktorý Vám zaručí, že trezor odolá prípadnému napadnutiu. Podľa celoeurópskej platnej normy je odolnosť trezorov proti vlámaniu rozdelená do piatich bezpečnostných tried.

O trezor bezpečnostnej triedy 0 sa zaujímajte vtedy, ak celková hodnota vašich cenností nie je vyššia ako 10 000 €. Ak potrebujete zabezpečiť majetok vo výške do 17 000 € dajte prednosť triede I. Trieda II zabezpečí vaše cennosti do hodnoty 40 000 €, zatiaľ čo trieda III až do 133 000 €. Posledné dve triedy IV a V zabezpečia váš majetok a cennosti až do hodnoty 200 000, resp. 500 000 €. Úložná čiastka pre konkrétnu triedu je iba orientačná. Vždy záleží na konkrétnych podmienkach poisťovne a na zabezpečení miestnosti (mreže na oknách, elektronické zabezpečenie, ostraha objektu a pod.).

Pozn. Štítok s informáciou o bezpečnostnej triede sa nachádza na vnútornej strane dverí certifikovaného trezoru.

Trezory sa ďalej delia aj na základe utajovaných skutočností, pričom existujú štyri stupne utajenia. Písmeno „V“ reprezentuje stupeň utajenia „Vyhradené“, písmeno „D“ stupeň utajenia „Dôverné“, písmeno „T“ stupeň utajenia „Tajné“ a písmeno „PT“ stupeň utajenia „Prísne tajné“.

Potrebujete obsah trezoru chrániť proti ohňu?

Ohňovzdornosť sa definuje inak pre papier a inak pre elektronické nosiče dát. Papierové dokumenty sú čitateľné do 170 až 180°, kým nosiče dát môžu strácať schopnosť uchovávať dáta už pri oveľa nižších teplotách. Existujú preto štyri triedy ohňovzdornosti. Trieda S60P stanovuje, že počas vystaveniu ohňu po dobu 60 minút a teplotnej záťaži 1100°C nesmie teplota vnútri trezoru presiahnuť 175 °C.

Trieda S120P stanovuje, že počas 120 minútového pôsobenia ohňa a teplotnej záťaži 1100°C nesmie teplota vnútri trezoru presiahnuť 175 °C. S60DIS znamená zvýšenú odolnosť pre počítačové nosiče dát. Počas 60 minútovej tepelnej záťaži 1100°C nesmie teplota vnútri trezoru presiahnuť 55 °C. S120DIS znamená, že počas 120 minútového pôsobenia ohňa na počítačové nosiče dát a tepelnej záťaži 1100°C nesmie teplota vnútri trezoru presiahnuť 55 °C.

Inštalácia a miesto umiestnenia trezoru

Samotná voľba umiestnenia trezoru hrá dôležitú úlohu pri výbere trezoru. Je potrebné dobre zvážiť kde bude trezor umiestnený. Podľa miesta umiestnenia je možné napr. Zvoliť klasický voľne stojace trezor alebo napr. tiež trezor zabudovaný do steny alebo podlahy. Nie vždy je možné trezor skryto zamurovať do nosnej steny a prekryť obrazom a alebo zabudovať do podlahy. Pri výbere vhodného miesta majte preto pamäti fakt, že trezor by mal byť skrytý pred pohľadmi nechcených návštevníkov. Vždy dbajte na to, aby bol trezor na očiach len osobám používajúcim Danny trezor a nie bežným návštevníkom, eliminujete tým riziko odcudzenia alebo napadnutia trezoru.

Zdroj: www.saffort.sk

Napíšte komentár

Vyhľadávanie v obsahu magazínu