Slovensko má najviac úspešných kyberbezpečnostných projektov vo výzve Digitálna Európa

Program Digitálna Európa ponúkol vo výzve s februárovou uzávierkou finančné prostriedky v objeme 154-miliónov eur na posilnenie kybernetickej bezpečnosti únie. Organizácie členských krajín sa o financovanie uchádzali samostatne alebo v konzorciách, pričom výška podpory bola zväčša 50 percent, pre malé a stredné podniky až 75 percent rozpočtu.

Tip redakcie: Mobily, PC, Hry a kancelária za super ceny od overeného obchodníka

Európska komisia vyhodnotila žiadosti uchádzačov a dala zelenú ôsmim kyberbezpečnostným projektom zo Slovenska. V európskom hodnotení nasleduje Francúzsko so siedmimi projektmi, Grécko a Rumunsko so šiestimi, Poľsko uspelo so štyrmi a ostatné krajiny majú 2-3 úspešné projekty.

Slovenské organizácie uspeli najmä vo výzvach na inovatívne kyberbezpečnostné riešenia a na budovanie stredísk bezpečnostných operácií (Security Operations Center – SOC).

Úspešným žiadateľom je aj Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti, ktoré získalo pre Projekt Implementácie NIS2 na Slovensku kofinancovanie viac ako milión eur. Celkový rozpočet je 2 174 240 eur a projekt je plánovaný na tri roky.

Nová smernica EU pre sieťovú a informačnú bezpečnosť NIS2 vyvoláva potrebu novelizácie zákona o kyberbezpečnosti v Slovenskej republike. „Smernica NIS2 výrazne zvýši počet prevádzkovateľov základných služieb z terajších tisícpäťsto na približne deväť tisíc. Zároveň sa sprísnia podmienky oznamovania bezpečnostnych zraniteľností,“ vysvetľuje Ivan Makatura generálny riaditeľ Kompetenčného centra.

Cieľom projektu je zlepšiť implementáciu smernice NIS2 na Slovensku vo všetkých oblastiach, vrátane legislatívneho rámca, vzdelávania a informovanosti a vývoja technických nástrojov. Ako hovorí Ivan Makatura, Kompetenčné centrum si je vedomé toho, že synergia a komunitná spolupráca sú najdôležitejšie faktory úspechu.

Na rok 2023 je v programe Digitálna Európa pre projekty kyberbezpečnosti alokovaných 161 miliónov eur, v roku 2024 to bude 214 miliónov eur. O granty sa môžu uchádzať právne subjekty, čiže firmy, štátna správa aj samospráva, školy, univerzity, vedecké pracoviská aj organizácie tretieho sektora. Oficiálny Pracovný program 2023-2024 pre oblasť Kybernetická bezpečnosť v programe Digitálna Európa nájdete tu. Tím KCCKB počas výziev organizuje pre záujemcov webináre a poskytuje konzultácie.

***

Štatút národného koordinačného centra v Slovenskej republike má Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti. Medzi jeho úlohy patrí aj identifikácia a riešenie profesionálnych výziev v jednotlivých odvetviach a podpora komunity kybernetickej bezpečnosti. Je súčasťou európskej siete pod kuratelou Európskeho centra odvetvových, technologických a výskumných kompetencií.

Napíšte komentár

Napíšte hľadané slovo / slová a stlačte ENTER