Singapur, Londýn a Barcelona: najlepšie Smart Cities podľa Philips

Philips Lighting (Euronext: LIGHT), svetový líder v osvetlení, publikoval novú správu, ktorú pripravil spoločne so spoločnosťou SmartCitiesWorld. Prieskum poukazuje na dôvody a prekážky, ktorým čelia lokálne úrady pri zvažovaní implementácie projektov inteligentných miest.

Tip redakcie: Domáce spotrebiče so zľavami a dopravou zadarmo

  • Projekty inteligentných miest – smart cities čelia výzvam, ako sú nedostatočné rozpočty, nevhodná infraštruktúra a krátkodobé zmýšľanie
  • Najväčší prínos pre implementáciu fenoménu smart cities by malo vizionárske vedenie miest
  • Odmeny za úsilie sú vysoké, príkladom je 47 000 pracovných miest a miliónové tržby za inteligentné parkovanie v Barcelone

Správa vychádza z hĺbkového prieskumu medzi 150 kľúčovými influencermi na plánovanie miest z celého sveta a označuje Singapur, Londýn a Barcelonu za najlepšie inteligentné mestá na svete. Za jeden z najdôležitejších faktorov pri nasadzovaní inteligentných miest považuje vizionárske vedenie – vyjadrilo sa tak 56 % respondentov. Prieskum tiež zdôrazňuje vplyv vedúcich pracovníkov, ktorí myslia do budúcnosti, a spoluprácu úradov a agentúr naprieč oddeleniami.

Potenciálne odmeny sú vysoké. Príkladom je Barcelona, ktorá vďaka implementácii systémov Internetu vecí (IoT) vytvorila 47 000 pracovných miest, ušetrila 4,25 milióna eur za vodu a generuje o 36,5 milióna eur vyššie ročné tržby za inteligentné parkovanie.

Prekážky pre rozvoj inteligentných miest

1 z 10 zástupcov lokálnych úradov tvrdí, že nemá schopnosti na projekt inteligentného mesta. Medzi ďalšie prekážky patrí aj obmedzenie rozpočtu, nevhodná infraštruktúra, krátkodobé plánovanie a chýbajúci vedúci pracovníci, ktorí by projekt implementovali.

Nedostatočný rozpočet je podľa prieskumu hlavným nedostatkom (23 % respondentov), výrazným obmedzením je aj nevhodná infraštruktúra (19 %). Tieto aj ďalšie prekážky demonštrujú fakt, že získať investície pre projekty inteligentných miest nie je ľahká úloha.

Prieskum však poukazuje aj na to, že projekty, ktoré dokážu priniesť krátkodobý zisk a dlhodobo poskytovať infraštruktúru, môžu tieto nedostatky prekonať. Príkladom je osvetlenie so zabudovanými telekomunikačnými službami v San Jose a inteligentné LED osvetlenie v Los Angeles s ročnými úsporami na úrovni 9 miliónov dolárov a návratnosťou investície do 7 rokov. Prieskum potvrdil, že nie je neobvyklé, keď mestá minú polovicu svojho rozpočtu na energie za pouličné osvetlenie. Implementácia inteligentného osvetlenia nielen znižuje spotrebu energie, ale znižuje aj mieru kriminality a podporuje lokálny biznis.

Mestá spotrebujú 70 % energie

Inteligentné mestá prinášajú množstvo benefitov a je potrebné si ich uvedomiť. Mestá dnes spotrebovávajú 70 % celosvetovej energie. Predpokladá sa, že v roku 2050 bude v mestských častiach bývať 6,5 miliardy ľudí, o 2,5 miliardy viac ako dnes. Požiadavky na spotrebu energie budú preto rásť a mestá budú musieť reagovať na rôzne odvetvia, ako sú technológie, komunikácia, používanie energie a ochrana dát.

„Nové technológie môžu už dnes zmeniť, ako mestá fungujú – od osvetlenia a prepravy až po konektivitu a zdravotníctvo. Nasadzovanie nových projektov však často spomaľujú technológie, ktoré navzájom nie vždy ľahko spolupracujú alebo ich nie je možné prepojiť s inými službami mesta. Našťastie existuje mnoho úspešných príkladov, ktoré dokazujú, že tieto prekážky je možné prekonať a priniesť tak obyvateľom miest lepší život,“ povedal Jacques Letzelter, Segment Manager v spoločnosti Philips Lighting.

Využitie Internetu vecí (IoT)

Prieskum sa zameriava aj na kľúčovú úlohu Internetu vecí (IoT). Predstavuje revolúciu v zbieraní dát (podľa 35 % respondentov), v komunikácii pre presné poskytovanie služieb (15 %) a v manažovaní zdrojov (13 %). Internet vecí môže v týchto odvetviach pomôcť, avšak implementácia nových technológií a projektov inteligentných miest je odlišná pre každé mesto.

Tri najlepšie inteligentné mestá na svete majú výrazne odlišné prednosti svojich projektov. Singapur bol ocenený za progresívnu infraštruktúru, budovy, prepravu a využitie podzemného priestoru. Londýn dostal pochvalu za dôraz na komunity pri implementácii technológií. Barcelona púta pozornosť vládou, ktorá je iniciátorom zmeny.

„Kľúčom k úspechu je vzájomná spolupráca. Aby mestá skutočne využili potenciál inteligentných miest, musí sa zmeniť ich myslenie. Lokálne úrady musia myslieť do budúcnosti, a to naprieč viacerými oddeleniami,“ povedal Andreas Knobloch, Alliance Specialist v spoločnosti Philips Lighting.

O spoločnosti Philips Lighting

Philips Lighting je svetový líder v osvetlení. Poskytuje produkty, systémy a služby profesionálom aj spotrebiteľom a prináša inovácie s bohatými používateľskými zážitkami, ktoré zlepšujú životy. Philips Lighting je lídrom priemyslu v čase, keď Internet vecí transformuje domácnosti, budovy a mestské priestory. Zamestnáva približne 32 000 zamestnancov vo viac ako 70 krajinách a v roku 2017 dosiahol predaje na úrovni 7 miliárd eur. Novinky spoločnosti Philips Lighting sú dostupné z rôznych zdrojov Newsroom, Twitter a LinkedIn. Informácie pre investorov sú dostupné na stránke Investor Relations.

Napíšte komentár

Napíšte hľadané slovo / slová a stlačte ENTER