Magnety všade kam sa pozrieš, alebo spoznajte silu magnetov!

Magnety fascinovali ľudí od nepamäti. Ich schopnosť priťahovať neviditeľnou silou železné predmety bola dlhé roky nepochopiteľná. Ešte záhadnejšie bolo ich otáčanie sa smerom k severu zeme.

Tip redakcie: Domáce spotrebiče s dopravou zadarmo

Magnety sa dnes nachádzajú všade okolo nás. Okrem bežných magnetiek na prichytávanie papierikov na chladničku sú ukryté aj platobných kartách, magnetofónových páskach alebo pevnom disku počítača. V chladničkách pomáhajú zatvárať dvere, v mikrovlnnej rúre vyrábajú mikrovlny, na šrotoviskách sa elektromagnetmi triedi železný odpad od neželezného, nájdete ich dokonca aj v prevodovke vášho automobilu.

Prvé zmienky o magnetoch a magnetizme

Hoci stredovekí moreplavci stále nechápali, ako funguje kompas, nevydali by sa bez neho na žiadnu dlhšiu cestu. Keď sa Krištof Kolumbus v roku 1492 vydal na cestu do Indie smerom na západ cez Atlantický oceán, bola to veľmi riskantná plavba. O tom, že zem je guľatá, vedelo veľa učencov. Nikto však netušil aká je veľká. Keď si kapitáni lodí v Sargasovom mori všimli, že za jasných nocí neukazujú kompasy presne k Polárke, ale sporadicky na západ a na východ, pochytila ich panika. O slnečných erupciách a ich vplyve na magnetické pole zeme vtedy samozrejme ani netušili. Dnes podstatu magnetizmu dobre chápeme a dokážeme vyrábať veľmi silné magnety, ktoré sa používajú v mnohých veciach okolo nás.

Sprchové kúty od sympatického predajcu z Českej republiky

Novodobé znalosti o magnetoch a kompase

Názov magnet pochádza z názvu zemepisnej oblasti Magnézia, ktorá leží na území Turecka. Už starí Gréci vedeli, že sa tam nachádzajú ložiská magnetitu, minerálu, ktorý jediný na svete mal schopnosť priťahovať drobné železné predmety, napríklad ihly. Magnetit je tmavý a pekne sa leskne, takže sa z neho vyrábajú aj šperky. Najstaršie písomné záznamy o priťahovaní ihiel magnetitom a o kompase pochádzajú zo starovekej Číny. Najstarší kompas pozostával pravdepodobne zo zmagnetizovanej ihly opatrne položenej na hladine vody.

Novodobé znalosti o magnetoch a kompase sa datujú do roku 1600, keď Wiliam Gilbert v knihe Magnety, magnetické telesá a obrovský magnet zeme vysvetlil správne princíp funkcie kompasu ako priťahovanie opačných pólov dvoch magnetov. Pochopil, že ak severný pól magnetu ukazuje stále na sever, musí sa v zemi nachádzať obrovský magnet, ktorého južný pól sa nachádza na severe. Aj keď je vysvetlenie jednoduché, dodnes dokáže ľudí popliesť. Všetci vieme, kde sa nachádza severný zemepisný pól. V jeho blízkosti (na území Kanady) nájdete na glóbuse značku severný magnetický pól.

Elektromagnet, elektromotor a výroba elektriny

Skutočné poznanie podstaty magnetov však prinieslo až 19. storočie najmä vďaka objavu Hansa Christiana Oersteda, že elektrický prúd, ktorý preteká vodičmi vytvára magnetické pole, a objavu Michaela Faradaya, že otáčaním cievky v magnetickom poli možno vyrobiť elektrickú energiu. Od tohto obdobia magnetizmus dobyl svet.
Obrovské cievky, ktoré sa otáčajú v elektromagnetoch, vyrábajú v elektrárňach elektrinu, bez ktorej si dnes svet ani nevieme predstaviť. V elektromotoroch zasa iné cievky využívajú elektrickú energiu na to, aby sa otáčali. A v transformá­toroch sa magnetické pole využíva na to, aby sme elektrické napätie podľa potreby zvyšovali a znižovali. Aj keď si ľudia zvykli nazývať túto energiu elektrickou (lebo využívame elektrický prúd), jej výroba je založená na využití magnetov.

Priemyselné využitie magnetov a magnetizmu

Železo je jedným z najpoužívanejších materiálov v priemysle. Na druhej strane sú kovové častice nežiadúce v hotových výrobkoch, polotovaroch alebo surovinách – najmä v potravinárskom, chemickom, plastikárskom, farmaceutickom priemysle ako aj v mnohých ďalších oblastiach. Na separáciu nežiadúcich feromagnetických častíc v tuhých alebo kvapalných látkach sa úspešne využívajú takzvané magnetické odlučovače a filtre.

Česká spoločnosť MAGSY spol s.r.o. má s ich výrobou bohaté skúsenosti. Nielen že ich vyvíja a vyrába, ale ich aj distribuuje do celého sveta. Firma má svoje pobočky v Nemecku, Poľsku, na Slovensku, v Bulharsku, Rumunsku a USA. V ďalších európskych krajinách má obchodné zastúpenie.

Špeciálnym zariadením je tzv. Eddy current separátor čo je vlastne magnetický separátor nemagnetických kovov. Tento separátor je zástupcom novej generácie magnetických separátorov a umožňuje separovať aj nemagnetické kovy od kovov magnetických a ostatných nekovových častíc. Separátor je tvorený dopravníkom, na ktorého konci je umiestnený magnetický indukčný valec. Tento valec je osadený veľmi silnými neodýmovými NdFeB magnetmi. Metóda separácie vychádza z rozdielnej vodivosti jednotlivých kovov.

O spoločnosti MAGSY spol. s r. o.

Spoločnosť MAGSY, s. r. o. je česká firma s celosvetovou pôsobnosťou. Od roku 2000 sa zaoberá vývojom, výrobou a predajom magnetické separátorov a magnetov. Zakladateľom a jediným vlastníkom je Jiří Němeček. Z pôvodne malej firmy s niekoľkými zamestnancami sa vyvinula stabilná prosperujúca firma s desiatkami zamestnancov s kvalitným zázemím.

Od konca roku 2011 sa sídlo firmy presunulo do nových priestorov, ktoré spĺňajú všetky požiadavky na efektivitu výroby a komfort pri práci.

Od 10. augusta 2006 je firma držiteľom certifikátu ISO 9001. Firma stavia na šikovnosti a remeselnej zručnosti pracovníkov – obrábačov kovov, sústružníkov, frézarov alebo zváračov.  Zásadou firmy je vyrábať iba kvalitné výrobky, ktoré obstoja v konkurencii a budú slúžiť k Vašej plnej spokojnosti. K dispozícii je vlastné konštrukčné a vývojové oddelenie zložené zo skúsených a motivovaných pracovníkov.

Napíšte komentár

Napíšte hľadané slovo / slová a stlačte ENTER