Stredoškoláci riešili bezpečnostný incident na škole. Trénovali

Chýbajúcich učiteľov aj študijné odbory v kybernetickej bezpečnosti suplujú dobrovoľníci. Stredoškoláci učia spolužiakov, učiteľov, rodičov aj seniorov bezpečným návykom v digitálnom svete.

Tím učiteľov a doktorandov z Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach už tretí rok rozvíja projekt Nauč sa základy informačnej bezpečnosti a vzdelávaj svoje okolie. Cieľom je vybudovanie komunity zloženej zo žiakov, učiteľov a lektorov.

Tip redakcie: Mobily, PC, Hry a kancelária za super ceny od overeného obchodníka

Dobrovoľnícky projekt sa začína odbornou prípravou študentov stredných škôl. Študenti tu komunikujú so svojím mentorom a odborníkmi, zúčastňujú sa na workshopoch a prednáškach. Každý stredoškolský kybertím potom uskutočňuje aspoň tri aktivity. Samozrejmosťou je prednáška pre žiakov a učiteľov svojej školy a ďalšie aktivity si tím plánuje tak, aby aspoň jedna bola „v teréne“.

Stredoškolské kybertímy sa stretli (19. – 21. 4.) na druhom sústredení, ktoré je príležitosťou na výmenu skúseností a tréning spolupráce. Chlapci a dievčatá vo veku 15 – 18 rokov sú zo stredných škôl z Košíc, Michaloviec a Rožňavy.

Úlohou kybertímu bolo riešiť incident, keď škola podľahla ransomvérovému útoku. „Urobili sme simuláciu, že nastala kompromitácia webového sídla školy s exfiltráciou osobných údajov a došlo aj k vydieraniu,“ vysvetľuje Pavol Sokol. Študenti vytvorili šesť trojíc a následne pracovali pod dohľadom profesionálov z bezpečnostného tímu CSIRT-UPJŠ.

Súčasťou úloh bolo klasifikovať bezpečnostný incident, vyhodnotiť jeho dosah, skúmať stopy prostredníctvom nástrojov forenznej analýzy a na záver napísať správu pre vedenie školy aj pre médiá a vyplniť formulár na nahlasovanie bezpečnostných incidentov.

Aby študenti zvládli riešenie incidentu, absolvovali prednášky zo sociálneho inžinierstva, z ochrany osobných údajov, postupu pri riešení incidentov a základy technických analýz.

Súčasťou sústredenia bola aj ukážka tréningovej platformy, ktorá simuluje úlohy profesionálov z praxe. Študenti si skúsili aktuálnu kyberbezpečnostnú hru CyberGame a podľa slov lektorov ich najviac zaujala analýza otvorených zdrojov OSINT a kryptografia.

Existencia stredoškolských kybertímov by nebola možná bez zanietenia učiteľov na stredných školách a podpory samotnej školy. „Vidíme rastúci záujem škôl aj študentov o kyberbezpečnosť. Projektom prešla už viac ako stovka študentov a vždy nás poteší, ak chcú školy pomáhať pri šírení a zvyšovaní bezpečnostného povedomia. Ďakujeme všetkým učiteľom, lektorom a vedeniu škôl,“ prízvukuje Pavol Sokol.


Tretí ročník slovenskej kyberbezpečnostnej súťaže CyberGame je otvorený študentom, programátorom, bezpečnostným profesionálom aj talentovaným hráčom. Online hra umožňuje účastníkom každého veku nahliadnuť do sveta kybernetickej bezpečnosti. Na účasť v hre stačí počítač a voľne dostupné analytické nástroje. Organizačný tím CG24 podporuje komunitné aktivity v kybernetickej bezpečnosti a ďakujeme všetkým zapojeným stranám za podporu.

CyberGame 2024 sa hrá desať týždňov do 9.6. 2024. Registrácia www.cybergame.sk

...

Napíšte komentár

Napíšte hľadané slovo / slová a stlačte ENTER