Slovensko hľadá talenty. V kybernetickej bezpečnosti až akútne

Celému svetu aj všetkým sektorom chýbajú profesionáli v kybernetickej bezpečnosti, či už ide o technológie, legislatívu alebo projektový manažment. Ďalšie neobsadené pozície v tejto oblasti predstavujú učitelia, lektori či právnici. Na Slovensku počet chýbajúcich kyberbezpečnostných odborníkov presahuje 10-tisíc.

Spôsob ako hľadať a nadchnúť kyberbezpečnostných profesionálov, môže byť aj atraktívny a netradičný. Patria sem súťaže pre študentov stredných škôl aj univerzít, programátorov, alebo proste záujemcov bez rozdielu veku. Slovenská kyberbezpečnostná súťaž CyberGame sa koná už tretí rok a po mesiaci je v nej registrovaných viac ako dvetisíc účastníkov. Odborným garantom súťaže je Národný bezpečnostný úrad.

Tip redakcie: Jednoduchý a rýchly spôsob nákupu Bitcoinu

Peter Švec z Fakulty prírodných vied a informatiky UKF v Nitre odporúča CyberGame svojim študentom aj stredoškolákom v regióne. Sám je aktívnym hráčom: „Pri riešení úloh získavam množstvo nových poznatkov a naučil som sa vidieť niektoré veci inak. Tento širší pohľad tak môžem posunúť študentom.“

„V kybernetickej bezpečnosti dochádza na Slovensku v posune nielen na úrovni technickej vybavenosti, ale aj v legislatívnej rovine,“ hovorí bezpečnostný profesionál Juraj Nemeček zo spoločnosti Alanata. Nová legislatíva zavádza pozíciu manažéra kybernetickej bezpečnosti, čo zvýši kritický nedostatok odborníkov s potrebnými skúsenosťami a rozhľadom.

Veľkú nádej vkladajú firmy do spolupráce s vysokými školami, ktoré vedia pomôcť mladým rozvinúť schopnosti aj v tejto oblasti, ale musia priložiť ruku k dielu. Juraj Nemeček na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave pomáha dopĺňať znalosti v odbore penetračné testovanie. Táto trendová oblasť ofenzívnej bezpečnosti sa venuje metodike a technikám pre overenie úrovne odolnosti voči kybernetickými incidentom v organizácií.

Na nedostatok zručností a nízke povedomie v kyberbezpečnosti upozorňuje aj Európska agentúra ENISA. Tento stav je druhou najväčšou kybernetickou hrozbou s výhľadom až do roku 2030.

„Prevencia musí spočívať nielen v postupnom nasadzovaní moderných bezpečnostných technológií, ale aj vo vzdelávaní expertov v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Jednoznačne potrebujeme zvýšiť úsilie v oblasti kvality systému vzdelávania,“ akcentuje poslanie súťaže Jaroslav Ďurovka, riaditeľ Národného centra kybernetickej bezpečnosti

Napriek „gamerskému“ názvu je CyberGame predovšetkým náročná programátorská súťaž, takže účastníci ju hrajú vo voľnom čase. Hráčmi sú najmä študenti, špeciálne odmeny sú pre najlepších učiteľov, zamestnancov verejného sektoru, hráčky a juniorov. Počas desiatich týždňov hráči riešia úlohy v šiestich vetvách rôzneho zamerania a náročnosti a zbierajú body. Na účasť v CyberGame stačí počítač a voľne dostupné analytické nástroje

...

Napíšte komentár

Napíšte hľadané slovo / slová a stlačte ENTER