Startupy založené ženami vytvárajú dvojnásobné zisky, no v regióne CEE dostávajú iba jedno percento financovania

Rozdiely medzi mužmi a ženami v odvetví startupov sú stále výrazné. Ohromujúcich 94 % investícií do startupov zo strednej a východnej Európy (CEE) smeruje do spoločností, ktoré vedú výlučne muži. Partneri projektu Healthy Investment Central Eastern Europe (HICEE), ktorý sa zaoberá rozdielmi v investíciách rizikového kapitálu v regióne, tvrdia, že ženy si zaslúžia cielené odstránenie štrukturálnych nerovností.

Tip redakcie: Jednoduchý a rýchly spôsob nákupu Bitcoinu

V roku 2021 predstavoval región CEE len 3,2 % objemu európskych investícií rizikového kapitálu. Niekoľkoročné aktivity presvedčili odborníkov, aby sa zamerali nielen na geografickú rozdelenie investícií, ale aj na podporu spoločností z hľadiska rodovej diverzity v manažérskych tímoch. Ako uvádza správa „Financovanie v regióne strednej a východnej Európy optikou rodovej rozmanitosti a pozitívneho vplyvu„, rozdiely sú značné. V roku 2020 pripadol na každé euro investované do startupov zo strednej a východnej Európy len jeden cent na podniky vedené výlučne ženami a päť centov na podniky so zmiešaným manažmentom. Tento trend potvrdzujú aj ďalšie štúdie – za posledné roky nezískali startupy vedené ženami v regióne CEE viac ako 2 % finančných prostriedkov.

Prečo sa startupom vedeným ženami dostáva menej prostriedkov?

Ženy, podnikanie, startupy, financovanie
Ženy, podnikanie, startupy, financovanie

Jedným z dôvodov tejto situácie je, že v porovnaní s mužskými alebo zmiešanými startupmi je menej startupov vedených výlučne ženami. V európskom meradle iba jednu z desiatich spoločností založených v roku 2022 viedli výlučne ženy, ako vyplýva z analýzy spoločnosti Boston Consulting Group. To však nie je dostatočné vysvetlenie. Rozdiel v počte podnikateliek nie je taký výrazný ako v príleve finančných prostriedkov, berúc do úvahy pohlavie lídrov. Čo sa týka Slovenska a jeho susedov, tak napríklad vo Viedni je vyše tretina všetkých startupov založená alebo spoluzaložená ženami, kým priemer v regióne CEE činí vyššie spomínaných 13 %. Na Slovensku podľa správy Globsecu o úlohe žien v rámci inovačných ekosystémov sú ženy na čele 21 % startupov.

V rámci EIT Health InnoStars sme hrdí na to, že sa môžeme podeliť o mnohé inšpiratívne príbehy z regiónu CEE, v ktorých podnikateľky nielenže preukazujú výnimočné vedecké a podnikateľské vedenie, ale sú aj hnacou silou transformačných riešení v zdravotníctve. Tieto osoby vynikajú svojimi priekopníckymi príspevkami, ale kráčajú náročnou cestou – nie kvôli nedostatku zručností alebo inovácií, ale kvôli systémovým prekážkam zakoreneným v tomto odvetví. Prostredníctvom iniciatív ako je HICEE dosahujeme pokrok v odstraňovaní týchto prekážok,“ vysvetľuje Mónika Tóth, riaditeľka Regionálneho inovačného programu v EIT Health InnoStars.

Zo spomínanej správy o financovaní v regióne CEE tiež vyplýva, že 85 % rozhodovacích pozícií v inštitúciách investujúcich do startupov zastávajú muži. Tí zvyčajne udržiavajú silnejšie obchodné vzťahy s podnikateľmi mužmi a pri prijímaní kľúčových rozhodnutí sú náchylnejší smerovať finančné prostriedky práve do podnikov vedených mužmi.

Podporovať ženské podnikanie sa oplatí

Opatrenia v rámci projektu HICEE sa zameriavajú na štrukturálne príčiny nedostatku investícií rizikového kapitálu v stredovýchodnej Európe, pričom jednou z hlavných priorít sú rodové otázky. Cieľom projektu je vytvoriť udržateľné investičné ekosystémy, prilákať miestnych a medzinárodných investorov a aktívne sa podeliť o úspešné výsledky s cieľom podporiť kontinuálny prílev investícií. Svoje prvé aktivity realizuje v krajinách, v ktorých majú partneri sídlo, a to v Poľsku, Maďarsku, na Slovensku a v Slovinsku. Jeho dosah a možnosti odbornej prípravy sa však rozšíria aj na ďalšie malé a stredne veľké európske regióny. Potvrdzuje to aj Michal Nešpor z Crowdberry: „V prostredí, kde sú zakladateľky často prehliadané, sa Crowdberry zameriava najmä na prelomenie týchto pochmúrnych štatistík. S viac ako 10 startupmi a spoločnosťami v našom portfóliu, ktoré založili alebo spoluzaložili ženy, podporujeme rozmanitosť, inovácie a neobmedzený potenciál ženského podnikania v strednej a východnej Európe. Význam žien zakladateliek v startupoch nemožno zanedbávať. Ako vzory pre mladú generáciu je ich zviditeľnenie kľúčové pri inšpirovaní a posilňovaní ostatných, aby sa venovali svojim podnikateľským ambíciám.“

Ženy, podnikanie, startupy, financovanie
Ženy, podnikanie, startupy, financovanie

Členovia konzorcia vyvíjajú v rámci projektu HICEE rôzne aktivity proti rodovej nerovnosti. Na jednej strane projekt zabezpečuje rôznorodý výber expertov zodpovedných za hodnotenie startupov. Táto rozmanitosť zahŕňa špecializáciu, regionálne zázemie a pohlavie. Okrem toho konzorcium podporí účasť podnikateliek na projekte, pričom uzná hodnotu a poznatky, ktoré iniciatívy vedené ženami prinášajú tomuto odvetviu. Partneri konzorcia sa už riadia podobnými postupmi. Napríklad EIT Health má prosperujúcu komunitu absolventov svojich ostatných programov. Spomedzi 327 začínajúcich podnikov pridružených k sieti EIT má 129 z nich generálnu riaditeľku. Vlastné iniciatívy rozvíja aj ďalšia firma. „Aby sme mali viac inovatívnych spoločností zo strednej a východnej Európy, potrebujeme rozmanité tímy, čo znamená aj viac zakladateliek a líderiek. Je to hra čísel a musíme spolupracovať so všetkými zainteresovanými stranami, aby sme zvýšili celkový počet startupov a tiež podporili rozmanitosť na trhu rizikového kapitálu. V spoločnosti Civitta sa veľmi špecificky zameriavame na vytváranie rôznorodého prostredia a máme viac zástupkýň na vedúcich pozíciách. Zaviazali sme sa tiež podporovať ženy zakladateľky prostredníctvom rôznych vzdelávacích a finančných programov, ako je napríklad Challenger Diversity,“ vysvetľuje Peter Kolesár z konzultačnej spoločnosti Civitta.

Tieto opatrenia majú zmysel z hľadiska sociálnej spravodlivosti a prispievajú k lepšiemu rozvoju inovácií a podnikania v strednej Európe. Zo správy „Financovanie v regióne strednej a východnej Európy“ tiež vyplýva, že startupy založené ženami generujú takmer dvojnásobné (o 96 % vyššie) príjmy na jedno euro získaných finančných prostriedkov v porovnaní so startupmi založenými mužmi.

Zameranie HICEE na dosiahnutie väčšej rodovej rovnováhy v inováciách v oblasti zdravia nie je len o spravodlivosti, ale aj o využití širšieho spektra nápadov, perspektív a riešení, ktoré ženy prinášajú. Ukázalo sa, že rôznorodé tímy sú inovatívnejšie a efektívnejšie, čo vedie k lepším obchodným výsledkom. Riešenie rodovej rozmanitosti preto nie je len otázkou spravodlivosti, ale aj strategickým imperatívom pre podporu živého, inovatívneho ekosystému zdravotnej starostlivosti,“ uzatvára Magda Krakowiak, riaditeľka EIT Health pre budovanie podnikov.

...

Napíšte komentár

Napíšte hľadané slovo / slová a stlačte ENTER