Spoločnosť Epson prechádza na 100 % obnoviteľnú elektrinu vo všetkých pobočkách skupiny na celom svete

Spoločnosť Epson s potešením oznamuje, že od decembra 2023 všetka elektrická energia využívaná v pobočkách skupiny Epson na celom svete1 pochádza z obnoviteľných zdrojov. Vďaka tomu je spoločnosť Epson prvá2 v rámci výrobných priemyselných odvetví Japonska, ktorá dokončila prechod na obnoviteľnú elektrickú energiu vo všetkých svojich lokalitách na celom svete vrátane Japonska. Skupina Epson spotrebuje približne 876 GWh3 elektrickej energie za rok. Využitím obnoviteľných zdrojov elektrickej energie na pokrytie uvedenej spotreby spoločnosť Epson očakáva zníženie ročných emisií oxidu uhličitého o približne 400 000 ton.

Tip redakcie: Mobily, PC, Hry a kancelária za super ceny od overeného obchodníka

Spoločnosť Epson sa verejne zaviazala stať sa uhlíkovo negatívnou a nezávislou od podzemných zdrojov4 vo svojom vyhlásení Environmental Vision 2050 (Vízia ochrany životného prostredia do roku 2050). Využívanie obnoviteľnej elektrickej energie je kľúčovým prostriedkom, ktorým sa spoločnosť Epson usiluje dosiahnuť svoj cieľ v oblasti dekarbonizácie. V súlade s tým v marci 2021 spoločnosť Epson oznámila, že do roku 2023 prejde na 100 % obnoviteľnú elektrickú energiu, aby pokryla nároky na elektrickú energiu vo všetkých lokalitách skupiny Epson 1na celom svete. V novembri 2021 sa prechod v Japonsku dokončil. Globálny prechod na obnoviteľnú elektrickú energiu sa dokončil podľa plánu v decembri 2023.

Okrem využívania obnoviteľných zdrojov elektrickej energie bude spoločnosť Epson presadzovať širšie prijatie obnoviteľnej energie vrátane výroby väčšieho množstva vlastnej energie a podpory rozvoja nových zdrojov energie prostredníctvom spoločného vytvárania5. Spoločnosť Epson zníži množstvo energie spojenej s výrobou a s produktmi a bude pokračovať v ďalšom napredovaní v obehovom využívaní zdrojov, aby dosiahla cieľ vo forme uhlíkovej negativity.

Kroky na prechod na 100 % obnoviteľnú elektrickú energiu vo všetkých pobočkách skupiny Epson

Marec 2021: Spoločnosť sa verejne zaväzuje prejsť na 100 % obnoviteľnú elektrinu vo všetkých lokalitách

Apríl 2021: Prechod je dokončený na všetkých lokalitách v rámci miestnej oblasti prefektúry Nagano v Japonsku

November 2021: Prechod sa dokončí vo všetkých lokalitách v Japonsku

December 2023: Prechod sa dokončí vo všetkých globálnych lokalitách

Globálny prezident Yasunori Ogawa hovorí: „Už osem desaťročí spoločnosť Epson preukazuje proaktívny prístup v oblasti ochrany životného prostredia. Dodržali sme záväzok nášho zakladateľa udržiavať neďaleké jazero Suwa čisté a stali sme sa prvou spoločnosťou na svete, ktorá odstránila chlórfluórované uhľovodíky (CFC) zo svojich výrobných procesov. Práve sme úspešne dokončili prechod na 100 % obnoviteľnú elektrickú energiu vo všetkých pobočkách skupiny Epson len v priebehu dvoch rokov a desiatich mesiacov, odkedy sme v roku 2021 oznámili svoj záväzok dosiahnuť tento cieľ. Pomôže nám to dosiahnuť naše vlastné ciele, šírením povedomia o tomto probléme to však pomôže aj širšiemu prijatiu využívania obnoviteľnej elektrickej energie v spoločnosti. Náš cieľ, ktorý spočíva v dosiahnutí sociálnej udržateľnosti, je väčší problém plný prekážok, pri riešení problémov však budeme konať odhodlane v duchu kreativity a plnenia náročných úloh.“

V spoločnosti Epson sme presvedčení, že filozofia efektívnych, kompaktných a precíznych inovácií obohacuje životy a pomáha vytvárať lepší svet, a preto sa spoločnosť bude aj naďalej zapájať do postupov, ktoré sú v súlade s týmto zámerom, a napredovať k vytúženému cieľu dosiahnuť udržateľnosť a obohacovať komunity spolu so svojimi klientmi a partnermi.

1 Nezahŕňa niektoré predajné miesta a prenajaté nehnuteľnosti, kde nemožno určiť množstvo spotrebovanej elektrickej energie.

2 Medzi japonskými spoločnosťami, ktoré sa zapojili do iniciatívy RE100. Aktuálne k 9. januáru 2024 podľa výskumu spoločnosti Epson.

3 Výsledky za fiškálny rok 2022 do marca 2023. Zahŕňa elektrickú energiu z kogeneračného systému (CGS) a súkromne vyrobenú elektrickú energiu.

4 Nezávislé od neobnoviteľných zdrojov, akými sú ropa a kovy.

5 Projekt rozšírenia využívania obnoviteľných zdrojov elektrickej energie v prefektúre Nagano.

...

Napíšte komentár

Napíšte hľadané slovo / slová a stlačte ENTER