S čím všetkým môže advokát pomôcť?

Ponuka advokátskych kancelárií poskytujúcich právne služby na Slovensku je pomerne široká. Ako si však vybrať dobrého advokáta, ktorý vám poskytne odbornú právnu pomoc v požadovanom rozsahu a nesklame vašu dôveru?

Už od nepamäti dochádza v medziľudských i vlastníckych vzťahoch k porušovaniu práva. Ideálne je, keď jednotlivé strany vzniknutý spor vzájomne urovnajú ešte v jeho počiatočnom štádiu. Či už pôjde o  navrátenie pôvodného práva, kompromis vo forme mimosúdnej dohody alebo využitie návrhu mediátora a tým pristúpenie k zmieru, vždy je táto cesta jednoduchšia, ako zdĺhavé dožadovanie sa svojho práva na základe právoplatných súdnych rozhodnutí.

V živote však nastávajú isté okolnosti a udalosti, pre ktoré je nevyhnutné vyhľadať právne služby skúseného advokáta, ktorý je osobou určenou na zastupovanie klienta v súdnych sporoch a zároveň je nápomocný i v mimosporovej agende.

Aký by mal byť dobrý advokát?

Advokát je osoba s právnickým vzdelaním, ktorá je po splnení zákonom stanovených podmienok zapísaná v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou.

Okrem odborných znalostí a bezúhonnosti by mal spĺňať advokát i určité osobnostné predpoklady na výkon svojej činnosti. Minimálnym základom sú jeho čestnosť, svedomitosť, spoľahlivosť a dôveryhodnosť. Pri hľadaní právnej pomoci sa klient často ocitá v núdzi, preto je dôležité, aby jeho advokát bol rovnako seriózny a zodpovedný, ako aj ľudsky empatický. Svojmu klientovi by mal porozumieť a poskytnúť mu takú právnu pomoc, ktorá povedie k náprave jeho porušených práv a záujmov. Svojím výkladom by mal byť zrozumiteľný, aby klient mohol pochopiť časovú následnosť jednotlivých právnych úkonov i vymožiteľnosť svojho práva.

Ako obhajca je advokát zodpovedný za ochranu a presadzovanie práv svojho klienta. Je viazaný mlčanlivosťou, ktorej môže byť zbavený iba v určitých prípadoch, preto vzájomná úprimnosť a dôvera medzi ním a jeho klientom má svoje opodstatnenie.

Kde a v akej veci sa môžete obrátiť na advokáta?

Advokát poskytuje právne služby fyzickým i právnickým osobám na celom území Slovenskej republiky. Pri hľadaní právnej pomoci v blízkosti svojho bydliska alebo miesta pôsobenia, orientujte sa na advokáta v konkrétnom meste. Ak uvediete vo vyhľadávaní napríklad advokát Zvolen, môžete si vybrať advokáta, na ktorého sa obrátite s určitou právnou požiadavkou a dohodnete sa s ním na ďalšom postupe.

Právne služby advokáta

Právna pomoc advokáta je poskytovaná v rôznych odvetviach práva, ako je právo občianske, rodinné, obchodné, správne, finančné, pracovné či trestné. Profesionálna advokátska kancelária vám pomôže i v oblasti ochrany spotrebiteľa, ochrany osobných údajov či ochranných známok. Okrem vypracovania právnych analýz, právnych podaní, dôležitých zmlúv a dokumentov vás skúsený advokát zastúpi na súdnych pojednávaniach aj pred takým súdom, ako je Ústavný súd SR alebo Európsky súd pre ľudské práva. Pri využití právnych služieb majte vždy na pamäti, že pred zákonom sme si všetci rovní. Verte v skutočnú spravodlivosť, vytrvalo a predovšetkým neodkladne sa jej domáhajte.

Napíšte komentár

Napíšte hľadané slovo / slová a stlačte ENTER