Potrebujete úradný preklad? Postup je jednoduchý

Ak od vás nejaká inštitúcia vyžaduje úradný preklad, netreba sa obávať náročného procesu ani dlhých termínov.

Čo je to úradný preklad

Skôr než sa pozrieme na samotný postup, si ujasnime, čo je to vlastne úradný preklad. Špecifikom úradného prekladu je to, že ho môže vypracovať iba úradný prekladateľ s akreditáciou Ministerstva spravodlivosti SR. V porovnaní s bežným prekladom od profesionálov má papierovú podobu, obsahuje okrúhlu pečiatku úradného prekladateľa, prekladateľskú doložku, má pridelené identifikačné číslo a so zdrojovým dokumentom je spojený trikolórou.

Do pozornosti dávame, že pre úradný preklad sa často stretávame aj s hovorovými názvami. Ide najmä o súdny preklad, oficiálny preklad, certifikovaný preklad či preklad s pečiatkou. Označujú však to isté.

Ako postupovať

V prvom kroku stačí osloviť úradného prekladateľa, resp. prekladateľskú agentúru, na ktorú kontakt nájdete na internete. Spolu s dokumentom, ktorý potrebujete preložiť, poskytnete základné informácie –  cieľový jazyk prekladu a preferovaný termín dodania. Následne sa dohodnete na podrobnostiach, cene a termíne. Vypracovaný preklad možno odovzdať podľa dohody osobne, poštou, prípadne e-mailom, ak to situácia dovoľuje.

Úradní prekladatelia si poradia so všetkými typmi dokumentov. Medzi najžiadanejšie patria úradný preklad zmluvy, výpisu z registra trestov či rodného listu. Výnimkou nie je ani preklad účtovnej závierky, vysvedčenia, diplomu či lekárskej správy. Čo sa týka jazykov, najväčší počet prekladateľov sa orientuje na angličtinu a ďalšie svetové jazyky, ako je nemčina či francúzština. Rozšírené sú taktiež jazyky susedných krajín. Prekladateľské agentúry poskytujú služby prekladov až v desiatkach jazykov.

Doba vypracovania úradného prekladu závisí najmä od rozsahu textu. Úradní prekladatelia poskytujú služby prekladu už aj do 24 hodín. Cena jazykovej kombinácie sa odvíja podľa počtu strán, termínu a ďalších faktorov, ako je charakter a zameranie textu.

Napíšte komentár

Napíšte hľadané slovo / slová a stlačte ENTER