HP vyhlasuje víťaza prvého ročníka programu Amplify Impact

Spoločnosť HP Inc predstavila víťaza prvého ročníka programu Amplify Impact za rok 2022, ktorý oceňuje úspechy partnerov v oblasti trvalo udržateľného rozvoja. Víťazi programu Amplify Impact získavali ceny v šiestich kategóriách – za udržateľnosť podnikania, výnimočné úspechy, opatrenia na ochranu klímy, stratégie na zabezpečenie rozmanitosti, rovnosti a inklúzie a ceny HP LIFE . Ceny im budú odovzdané na partnerskej konferencii HP Amplify , ktorá sa koná 28. až 30. marca v Chicagu.

Tip redakcie: Dámske a pánske peňaženky na festival, koncert aj k vode – dizajnové, vodeodolné a ľahké

HP Amplify Impact je prvým programom svojho druhu, ktorý sa zameriava na hodnotenie partnerov, poskytovanie príležitostí na vzdelávanie a ďalších podporných zdrojov, ktorý maximalizuje prínosy investícií a iniciatív spoločnosti HP do trvalo udržateľného rozvoja. S využitím vôbec prvej automatizovanej modulárnej platformy na svete vypracovalo 100 % partnerov zúčastňujúcich sa programu plány udržateľného dopadu a prekročilo svoje pôvodne stanovené ciele.

„Partneri zapojení do programu HP Amplify Impact si uvedomujú, že uplatňovanie zásad udržateľného rozvoja je prínosné nielen pre planétu, ale aj pre podnikanie, získavanie zákaziek a ziskový rast,“ vyhlásil Kobi Elbaz , generálny riaditeľ divízie Global Channel Organization spoločnosti HP. „Nesmierne nás teší , že môžeme oceniť partnerov, ktorí vo svojich kategóriách prekonali bežné očakávania a dosiahli významný dopad, čím znížili ekologickú stopu svojich zákazníkov, a zároveň podporili spoločnosť HP v jej úsilí stať sa najudržateľnejšou a najohľaduplnejšou technologickou spoločnosťou na svete.“

Držitelia ocenenia HP Amplify Impact za rok 2022

  • Cena pre globálneho lídra

Víťaz: Introstat , Juhoafrická republika – ocenenie partnera, ktorý vykazuje najlepšie výsledky v oblasti udržateľnosti.

  • Cena za výnimočné úspechy v podnikaní

Víťaz: Bechtle Logistik & Service , Európa – ocenenie pre najlepšieho partnera pôsobiaceho vo viacerých krajinách, ktorý vykazuje vynikajúce výsledky v oblasti udržateľného podnikania.

  • Cena za udržateľnosť

Víťaz: Advania , Švédsko – za celosvetovo najvyšší percentuálny podiel obchodných transakcií realizovaných s ohľadom na udržateľnosť.

  • Cena za stratégiu v oblasti rozmanitosti, rovnosti a inklúzie (DE&I)

Víťaz: Truis Pty Ltd , Austrália – za najúčinnejšiu stratégiu v oblasti DE&I.

  • Cena za opatrenia na ochranu klímy

Víťaz: CNW IT- Systeme , Nemecko – ocenenie partnera s najkomplexnejším akčným plánom na znižovanie uhlíkovej stopy.

  • Cena HP LIFE

Víťaz: Introstat , Juhoafrická republika – ocenenie partnera s najvyšším počtom absolvovaných kurzov HP LIFE .

Do širšieho okruhu ocenených patrí aj slovenská spoločnosť Euro Media Košice. Úplný zoznam 43 víťazov z celého sveta vo všetkých kategóriách nájdete na stránkach HP Newsroom .

Podpora partnerov prispieva k ďalšiemu rozvoju globálnej dynamiky

Na základe spätnej väzby od partnerov spoločnosť HP poskytuje nové výhody, ktoré podporujú partnerské firmy na ich ceste k udržateľnosti. Nová platforma Global Good Community Project prepája tých, ktorí ponúkajú dobrovoľnícke a darcovské príležitosti prostredníctvom mimovládnych organizácií, a umožňuje tak partnerom plniť vytýčené ciele v oblasti udržateľnosti. Ďalšou výhodou sú nové funkcie platformy HP Find a Reseller . Tieto vylepšenia upozorňujú na partnerov HP Amplify Impact a pomáhajú vyniknúť firmám s jasne definovaným poslaním, pretože zákazníci hľadajú predajcov, ktorí zdieľajú ich hodnoty.

„Aj ako samostatná spoločnosť môžeme dosiahnuť významný vplyv,“ uviedol James McCall , riaditeľ pre udržateľnosť v spoločnosti HP. „Keď ale zapojíme tisíce obchodných partnerov, môžeme urýchliť zmeny v celom odvetví IT. Lídri Amplify Impact , ktorých dnes oceňujeme, idú nad rámec bežných očakávaní a majú vo svojich miestnych komunitách pozitívny a trvalý dopad, ktorý ocenia budúce generácie.“

Zapojenie spoločností z celého sveta do programu HP Amplify Impact je dokladom vysoko účelnej a zmysluplnej kultúry, ktorá spája ekosystém HP a komunitu jej partnerov. Tí aj v uplynulom roku prejavovali obrovský záujem o školenia HP Sustainable Impact , čo dokazuje aj počet absolvovaných kurzov, ktorý vzrástol o viac ako 250 percent.

Podrobnejšie informácie získajú partneri na Partnerskom portáli HP , kde môžu celoročne sledovať svoje výsledky prostredníctvom prehľadového panelu programu HP Amplify Impact . Viac informácií o programe HP Amplify Impact spolu s ďalšími materiálmi nájdete na stránke HP Newsroom .

...

Napíšte komentár

Napíšte hľadané slovo / slová a stlačte ENTER