Chcete podnikať bez starostí týkajúcich sa BOZP, PO a PZS? Prenechajte ich profíkom

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP), požiarna ochrana (PO), či pracovná zdravotná služba (PZS). To sú pojmy, ktoré dobre pozná každý zamestnávateľ, keďže v súvislosti s nimi má viaceré zákonné povinnosti, za ktorých neplnenie hrozia vysoké pokuty.

BOZP

V úvode sme hovorili o zákonných povinnostiach, ale rovnako sme mohli povedať, že sú to starosti. Samozrejme, všetko to má svoje opodstatnenie kvôli bezpečnosti na pracoviskách, ale to nič nemení na fakte, že zabezpečiť všetko potrebné v tejto oblasti dá zabrať. Alebo sa môžete obrátiť firmu, ktorá zabezpečuje služby BOZP Košice.

O sprostredkovanie komplexného zabezpečenia služieb v oblasti BOZP sa postará skúsený tím technikov. A to tak, aby bremeno povinností súvisiacich s BOZP na vašich pleciach bolo čo najmenšie. Môžete sa spoľahnúť na zabezpečenie bezpečnostných auditov, BOZP dokumentácie aj školení zamestnancov.

PO

Aj požiarnu ochranu môžete nechať na skúsenú a spoľahlivú firmu. Potrebujete audit požiarnej ochrany, dokumentáciu OPP, či kontrolu hasiacich prístrojov a hydrantov, alebo protipožiarnej bezpečnosti stavieb? Zverte to do rúk profesionálom a buďte bez starostí.

PZS

Každého zamestnávateľa, ktorý zamestnáva aspoň 1 zamestnanca (aj ak len na dohodu), sa týka aj pracovná zdravotná služba. Čo vám vie dodávateľ pôsobiaci v tejto oblasti zabezpečiť v rámci PZS?

Kompletný balík služieb vrátane kvalifikovaného poradenstva, kompletnej dokumentácie PZS, identifikácie a posúdenia zdravotných rizík na pracovisku, navrhovania príslušných opatrení z hľadiska ochrany zdravia pri práci, či vypracovania prevádzkového poriadku. Rovnako ako pri BOZP a PO aj tu platí, že výsledkom má byť vaše bezstarostné podnikanie.

Zdroj foto: Mongta Studio / Stock.adobe.com

...

Napíšte komentár

Napíšte hľadané slovo / slová a stlačte ENTER