Súťaž o Európske hlavné mesto inteligentného cestovného ruchu na rok 2022

Európska komisia spúšťa súťaž Európske hlavné mesto inteligentného cestovného ruchu na rok 2022. Táto iniciatíva odmení európske mestá za vynikajúce, inovatívne a udržateľné postupy v cestovnom ruchu.

Turistický sektor zohráva v EÚ kľúčovú úlohu pri vytváraní rastu a pracovných miest a jeho potenciál stále nie je úplne využitý, najmä v oblasti inteligentného cestovného ruchu. Inovácie, prístupnosť a udržateľnosť, to je budúcnosť cestovného ruchu a Európska komisia chce, aby mal európsky cestovný ruch vždy náskok pred ostatnými.

Pandémia vírusu COVID-19 tento ekosystém cestovného ruchu narušila. Mnoho miest a destinácií sa momentálne snaží zotaviť a vybudovať si väčšiu odolnosť. Aj preto je dôležité vyvinúť a implementovať inteligentné postupy pre cestovných ruch v súlade s prechodom na zelený a digitálny turizmus.

Európske hlavné mesto inteligentného cestovného ruchu je iniciatívou EÚ, ktorá je momentálne financovaná v rámci programu COSME. Je postavená na úspešnej skúsenosti z prípravných krokov navrhnutých Európskym parlamentom, ktoré implementovala Európska komisia v roku 2019 a 2020. Do súťaže sa môžu prihlásiť mestá z celej EÚ, ako aj z krajín mimo EÚ, ktoré sa zúčastňujú na programe COSME.

Cieľom iniciatívy je posilniť inovatívny rozvoj vytváraný cestovným ruchom v európskych mestách a ich okolí, zvýšiť ich atraktivitu, posilniť ekonomický rast a tvorbu pracovných miest. Tiež sa zameriava na vytvorenie rámca na výmenu osvedčených postupov medzi mestami, ktoré sa na súťaži zúčastnia, na vytvorenie príležitostí pre spoluprácu a nových partnerstiev.

Mestá, ktoré sa chcú prihlásiť do súťaže Európske hlavné mesto inteligentného cestovného ruchu 2022, musia predstaviť svoje inovatívne postupy v cestovnom ruchu v štyroch oblastiach: prístupnosť, udržateľnosť, digitalizácia, kultúrne dedičstvo a kreativita. Žiadosti vyhodnotí najprv panel nezávislých expertov. V druhom kroku vyzve Komisia 7 vybraných miest, aby odprezentovali svoju kandidatúru pred európskou porotou. Táto porota vyberie dvoch víťazov súťaže o Európske hlavné mesto inteligentného cestovného ruchu 2022, ktorých vyhlási v novembri 2021.

Obidve víťazné mestá získajú možnosť komunikácie s odborníkmi a podporu pri presadzovaní tejto značky počas celého roka 2022. To zahŕňa tvorbu propagačného videa, veľkú plastiku so znakom hashtag, ktorá sa nainštaluje na dominantné miesto, rôzne propagačné aktivity a viditeľnosť na úrovni EÚ.

Súťaž má osvedčený súhrn úspešných výsledkov. Európske hlavné mesto inteligentného cestovného ruchu 2022 je tretím ročníkom tejto súťaže. V roku 2020 boli ako víťazi súťaže Európske hlavné mesto inteligentného cestovného ruchu vybraté mesta Göteborg a Malaga. V roku 2019 vyhrali prvý ročník súťaže a spoločne získali titul mestá Helsinki a Lyon.

Na prihlásenie musia zástupcovia miest vyplniť online formulár. Konečný termín na posielanie prihlášok je 16. jún 2021 do 17.00 CET.

Zdroj: tlačová správa

Napíšte komentár

Napíšte hľadané slovo / slová a stlačte ENTER