Ako odvolať správcu bytového domu

Ste nespokojní so službami vášho správcu bytového domu? Poradíme vám, ako postupovať.

Kedy vymeniť správcu

Dôvodov na výmenu správcu existuje mnoho. Pristúpiť by ste k tomu mali predovšetkým v prípadoch, keď porušuje Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, nerešpektuje rozhodnutia vlastníkov, v zákonnom termíne nepredkladá ročné vyúčtovanie alebo svojvoľne nakladá s financiami vlastníkov. Rovnako to platí pri zlej či nedostatočnej komunikácii.

Ako postupovať

Keď už pohár trpezlivosť pretiekol, je čas zahájiť postup na výmenu správcu bytového domu. Dnes v tejto oblasti podniká množstvo subjektov, obzvlášť vo väčších mestách. Stačí zadať do vyhľadávača správa bytov Bratislava či Košice, a vyhodí vám dlhý zoznam.

Niektorí správcovia sa špecializujú na bytové domy, iné ponúkajú i komplexnú správu budov. Alternatív je teda viac, ale výmena správcu nie je práve jednoduchá záležitosť. Nevyhnutnosťou je dostatočný záujem vlastníkov a postup v súlade so zákonom.

Prvým krokom je zvolanie domovej schôdze, na ktorej vlastníci nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov môžu odvolať správcu bytového domu. A práve tu je kameň úrazu. Schôdzu totiž musí zvolať správca, ktorého plánujete odvolať.

Čo v prípade, že tak neurobí? Legislatíva myslí aj na tento prípad. Pokiaľ správca schôdzu nezvolá do 15 dní od kedy o to majitelia požiadajú, tak schôdzu môžu zvolať samotní vlastníci. Stačí na to vyzbierať 25 % podpisov vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

Na čo si dať pozor

Aby bolo rozhodnutie prijaté na schôdzi platné, vyžaduje to zabezpečiť dostatočnú účasť. Zahlasovať o konci súčasného správcu, ako sme už vyššie uviedli, musí nadpolovičná väčšina. Preto je nevyhnutné o schôdzi dostatočne informovať všetkých majiteľov. V opačnom prípade môže nastať situácia, že hoci všetci prítomní zahlasujú za odvolanie správcu, počet hlasov nebude dostatočný.

Podmienkou je zo schôdze vyhotoviť zápisnicu a prezenčnú listinu. Zabudnúť pri tom nesmiete na overovateľov a zapisovateľov. Ak všetko prebehne podľa zákona, súčasnému správcovi začne plynúť výpovedná lehota okamžite po tom, čo je zápisnica podpísaná overovateľmi. A to je čas na výber nového správcu.

Zdroj: homepro-sprava.sk

Napíšte komentár

Napíšte hľadané slovo / slová a stlačte ENTER