Stručný sprievodca planétovými prevodovkami

Prevodovky sú neodmysliteľnou súčasťou pohonov v priemyselnej výrobe i pod kapotou áut. V tomto článku si posvietime na planétové prevodovky. Ako pracujú, aké je ich použitie a čo sú ich silné a slabé stránky?

Princíp fungovania

Jadrom planétovej prevodovky je planétový prevod (resp. sústava pri viacstupňovej prevodovke). Ten tvorí centrálne koleso, satelity, unášač satelitov a korunové koleso, pričom centrálne koleso, korunové koleso a unášač satelitov spája spoločná os. Mechanizmus prevodovky spočíva v tom, že jedna z troch rotačných častí je zastavená a zvyšné slúžia ako vstup a výstup. Satelity sa otáčajú okolo osi, čím prenášajú rotáciu zo vstupu na výstup. Rýchlostné stupne sa pritom menia zabrzdením alebo odbrzdením niektorej časti prevodovky.

Klady a zápory

Planétové prevodovky sa vyznačujú celým radom výhod. Presvedčia odolnosťou aj schopnosťou zvládnuť vysoký krútiaci moment. V porovnaní s klasickými prevodovkami vyhrávajú menšími rozmermi, majú jednoduchšie radenie, dlhšiu životnosť, ľahké dosiahnutie veľkého prevodového pomeru či symetrickú distribúciu záťaže. Naopak, nevýhodu predstavuje väčšie zaťaženie ložísk. Planétové prevodovky sú taktiež zložitejšie než klasické. Počítať tak treba s finančne náročnejšou výrobou, čo sa odráža na vyššej predajnej cene. Každopádne, či už budete vyberať planétové, závitovkové či čelné prevodovky, aby spoľahlivo slúžili čo najdlhšie, vždy dbajte na kvalitu výrobcu.

Použitie

Planétové prevodovky výrobcovia montujú najmä v zariadeniach s menším priestorom. Ich využitie je široké. Planétové prevody nájdeme v automatizovaných linkách, priemyselných strojoch či veterných turbínach. Samozrejmosťou sú vo svete automobilov. Väčšina automatických prevodoviek vozidiel totiž stojí práve na planétových prevodoch.

Napíšte komentár

Napíšte hľadané slovo / slová a stlačte ENTER