Kuehne+Nagel uvádza špecializované služby cestnej logistiky pre odvetvie MedTech v Európe

Kuehne+Nagel vyhovela požiadavkám odvetvia MedTech* spustením nových možností služieb pre prepravu senzitívnych medicínskych technológií, ako súčasť svojej ponuky cestnej nákladnej dopravy v Európe. Odvetvie MedTech naďalej dynamicky rastie vďaka implementácii inovatívnych technológií, ktoré riešia potreby starnúcej populácie a pacientov s čoraz častejšie sa vyskytujúcimi chorobami, ako sú napríklad cukrovka, hypertenzia, astma a zlyhanie srdca.

Tip redakcie: Domáce spotrebiče so zľavami a dopravou zadarmo

Rozšírená ponuka služieb je odpoveďou na požiadavku logistických služieb, ktoré nemusia spĺňať smernice GxP**, ale stále musia vyhovovať zvýšeným nárokom na bezpečnosť a kvalitu pri preprave citlivých zariadení a diagnostických prístrojov s vysokou obstarávacou hodnotou. Služba je už k dispozícii vo Francúzsku, v Spojenom kráľovstve, Nemecku, Holandsku, Španielsku a v Taliansku.

Ako súčasť služby sa produkty prepravujú s dôrazom na špeciálnu manipuláciu v rámci siete Kuehne+Nagel. Školení odborníci v kompetenčných centrách MedTech poskytujú centralizovanú zákaznícku službu a proaktívne riešia neočakávané odchýlky. V závislosti od úrovne služby (MedTech alebo MedTech+), sa zákazníci môžu spoľahnúť tiež na pravidelné kontroly zásielok, plnú kontrolu nad zásielkou od prevzatia až po doručenie a dodávku „na poslednej míli“ v hygienických bielych rukaviciach, vrátane inštalácie zariadenia a odstránenia obalového materiálu, resp. znovuvyužitia obalov.

„Výnimočné je, že zákazníci si okrem LTL*** a FTL zásielok môžu túto službu zvoliť aj pre zberné zásielky. Kvalitu prepravy dokážeme zaručiť prostredníctvom cielených investícií do bezpečnostných postupov, kvalifikovaného personálu a špeciálne vybavených cross-dokov a staníc,” uviedol Joerg Woyke, globálny vedúci cestnej logistiky pre zdravotníctvo a zároveň doplnil: „Aj keď pre zdravotnícke zariadenia nie je vyžadovaná zhoda so smernicami GxP, citlivá manipulácia zostáva pre nás stále mimoriadne dôležitá.”

Vývoj nových riešení pre zákazníkov pôsobiacich v odvetví healthcare je v súlade so stratégiou Kuehne+Nagel Roadmap 2026, pričom odvetvie zdravotnej starostlivosti je stále rastové.

* MedTech je skratka slov medicínska technológia. Zahŕňa zariadenia pre zdravotnícke systémy napríklad pre diagnostiku, starostlivosť o pacienta, liečbu a zlepšenie zdravia človeka.

** GxP je skratka pre „good practice“, teda „dobrú prax”, v tomto prípade v odvetví zdravotnej starostlivosti. Zahŕňa súbor usmernení a predpisov, pre zabezpečenie kvality a bezpečnosti počas výroby, kontroly, skladovania a prepravy.

*** LTL sú zásielky, ktoré nezaplnia celý kamión a FTL zasa zásielky, ktoré zaberú celú korbu vozidla.

Foto od Caleb Ruiter na Unsplash

...

Napíšte komentár

Napíšte hľadané slovo / slová a stlačte ENTER