Kuehne+Nagel: Nové, užitočné funkcie platformy seaexplorer pre námornú prepravu

Spoločnosť Kuehne+Nagel zlepšila a aktualizovala svoju zákaznícku platformu seaexplorer. Po novom platforma zahŕňa dodacie lehoty nákladnej dopravy medzi koncovými bodmi pre celokontajnerové náklady (FCL) a plavebné poriadky a rozvrhy pre zdieľané kontajnery (LCL)*. Užívatelia seaexplorer majú teraz prístup k komplexným informáciám o dátach pre FCL a LCL zásielky v rámci jedinej platformy. Takáto integrácia ponúka dopravcom celkový pohľad na prepravnú sieť Kuehne+Nagel, vrátane plavebných poriadkov, detailov trás, štruktúr služieb, upozornení na prípadné prerušenia logistických tokov a dôležitých správ o námornej logistike.

Tip redakcie: Disky a pneumatiky na leto a zimu dodané na ďalší deň

Čas prepravy od jej začiatku až do konca, teda medzi nakládkou a vykládkou pre FCL zásielky, poskytuje zákazníkom cenné informácie pri plánovaní dodávateľských reťazcov. Zahŕňa časy prepravy z vnútrozemských lokalít do prístavov a naopak. Platforma seaexplorer pokrýva približne 1 250 globálnych lokalít na základe údajov o čase prepravy zásielok spoločnosťou Kuehne+Nagel. Zobrazované informácie sú hodnoverné, overené lokálnymi odborníkmi na námornú logistiku, ktorí zohľadňujú tiež nákladnú cestnú prepravu, železnicu a nákladné lode.

V námornej logistike rozhodujú efektivita a optimalizácia

Michael Aldwell, člen predstavenstva spoločnosti Kuehne+Nagel International AG, zodpovedný za námornú logistiku, uviedol: „Nedávne náhle prerušenia logistických tokov ešte viac zdôraznili fakt, že znalosť globálnej prepravnej siete v námornej logistike je nevyhnutná pre všetky zúčastnené strany. S realistickým pohľadom na túto komplexnú sieť cez platformu seaexplorer, môžu naši zákazníci plánovať a optimalizovať dodávateľské reťazce pre zásielky typu FCL a LCL. Aktualizácie platformy seaexplorer odrážajú záväzok spoločnosti Kuehne+Nagel zlepšovať zákaznícky zážitok v odvetví námornej logistiky, a to plne v súlade s našou stratégiou Roadmap 2026.“

...

Napíšte komentár

Napíšte hľadané slovo / slová a stlačte ENTER