Kuehne+Nagel je priekopníkom carbon insetting pre elektrické nákladné vozidlá

Nový rok sa v Kuehne+Nagel začína elektrizujúcou novinkou. Spoločnosť dodržala slovo a uviedla svoje riešenie Book & Claim aj pre elektrické vozidlá. Vďaka tomu je Kuehne+Nagel vôbec prvým poskytovateľom logistických služieb, ktorý uviedol na trh takéto riešenie. Predtým bolo obmedzené len na palivá s nízkymi emisiami, predovšetkým HVO, teda hydrogenačne rafinovaný rastlinný olej. Implementácia riešení dekarbonizácie a pomoc zákazníkom pri dosahovaní cieľov v oblasti udržateľnosti sú kľúčovou súčasťou základného kameňa „Living ESG“, ktorý je zakotvený v pláne Kuehne+Nagel Roadmap 2026.

Tip redakcie: Disky a pneumatiky na leto a zimu dodané na ďalší deň

Strategickou prioritou spoločnosti Kuehne+Nagel bol vývoj riešení znižovania uhlíkovej stopy v rámci vlastného reťazca Book & Claim pre cestnú nákladnú dopravu. Už v októbri 2023 spoločnosť uviedla na trh riešenie pre HVO, po ktorom teraz nasledujú aj elektrické vozidlá. Prvé riešenie svojho druhu bolo testované a overené v spolupráci s poprednými externými spoločnosťami a zainteresovanými inštitúciami.

Zákazníci, ktorí využívajú služby cestnej logistiky Kuehne+Nagel, si môžu od januára 2024 „nárokovať“ (Claim) zníženie uhlíkovej stopy využitím elektrických nákladných vozidiel, aj keď nie je možné ich náklad fyzicky na týchto vozidlách prepraviť. Dôvodmi môžu byť napríklad nedostatočná infraštruktúra nabíjacích staníc, obmedzený dojazd či užitočné zaťaženie. Riešenie Book&Claim pre elektrické vozidlá tak pomáha klientom preklenúť výzvy, ktoré ich dnes obmedzujú pri nasadení elektrických nákladných vozidiel.

„Batériové elektrické vozidlá (BEV) vnímame ako budúcnosť pri znižovaní emisií v cestnej nákladnej doprave. Carbon insetting podporuje rozširovanie nízko emisných riešení, ako sú BEV, a pomáha znižovať náklady, ktoré zákazníci platia za tieto riešenia, čím podporuje dekarbonizáciu cestnej dopravy,“ hovorí Hansjörg Rodi, člen predstavenstva Kuehne+Nagel International AG, zodpovedný za cestnú logistiku.

Kuehne+Nagel pomáha dopravcom financovať elektrifikáciu ich vozového parku

Súčasťou ponuky Book & Claim sú zatiaľ len BEV vo vlastníctve Kuehne+Nagel, aby bola zachovaná úplná kontrola a transparentnosť nad presnosťou údajov, ktoré sa používajú pri výpočtoch uhlíkovej stopy. Cieľom tímu je však rozšíriť riešenie aj na BEV prevádzkované partnermi Kuehne+Nagel. „Nákup elektrických vozidiel môže byť veľkou finančnou záťažou najmä pre menších dopravcov. Zahrnutie dopravcov do nášho riešenia si vyžaduje ďalší vývoj metodiky účtovníctva, ale pomôže im to financovať prechod na BEV. Toto je naša ďalšia priorita,“ konštatuje Hansjörg Rodi.

*carbon insetting = firma aktívne prispieva k znižovaniu emisií CO2 v rámci vlastných činností a dodávateľského reťazca. Carbon ofsetting = firma financuje projekty na znižovanie emisií mimo svoju pôsobnosť, napr. vysádzanie stromov.

...

Napíšte komentár

Napíšte hľadané slovo / slová a stlačte ENTER